Hva har vi gjort for Ukraina og hva kan vi gjøre videre?

Krigen i Ukraina startet 24. februar 2022, og har dermed pågått i mer enn 2 år. Krigføringen fra Russland har stort sett gått ut på å gjøre levevilkårene for det Ukrainske folket umenneskelig.

Publisert 13. mars 2024

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap

Gjennom å ødelegge så mye som mulig av den elektriske infrastrukturen så må folket sitte i mørket og i kulden. Flere Norske nettselskap, kraftprodusenter og industriselskaper har bidratt etter beste evne for å hjelpe til i denne situasjon, og REN har sammen med NVE og DSB koordinert bistandsarbeidet. Som vi tidligere har skrevet så har vi sendt mer enn 2000 tonn med elverksmateriell, som tilsvarer ca. 200 lastebiler med materiell.

Dette er et veldig givende arbeid og vi anser at vi fått til veldig mye på relativt kort tid.

Arbeidet er også gitt oppmerksomhet i stortingsmeldingen som regjeringen sendt ut: Meld. St. 8 (2023–2024) - regjeringen.no

Kraftforsyning

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har siden mars 2022 bidratt med materiellbistand til Ukraina, i samarbeid med kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), REN AS og andre norske virksomheter. Dette omfatter generatorer/aggregater, kraftforsyningsmateriell og kjøretøy. Dette materiellet inngår ikke i den norske reparasjonsberedskapen. Mye av det som tilbys, er brukt materiell som skal byttes ut pga. spenningsoppgradering eller annen modernisering. Det brukte materiellet har fortsatt god gjenbruksverdi og er derfor et godt supplement til nytt materiell, som det er lang leveringstid for. Bistanden samordnes med DSB gjennom UCPM.

Arbeidet fortsetter, og den siste tiden er det flere selskaper som har tatt kontakt. Den siste forsendelse som det er skrevet om er forsendelsen fra Area Nett som du kan lese her: Sender aggregat til Ukraina: – Kanskje den kan være med på å redde liv (iFinnmark).

Vi skal ikke legge skjul på at det er mindre hyppighet på henvendelser nå for tiden enn det som var i starten av krigen og i den forbindelse så jobber vi nå med å få en oversikt på hvilket materiell nettselskapene og produsentene kommer til å fase ut over en 8 års periode. Dette tror vi vil kunne lede til en forutsigbarhet for Ukraina om hvilket materiell de kan forvente å få på sikt.

Vi jobber også med å etablere et nytt beredskapslager og noe av den ledige plassen vi kommer til å ha på lageret skal benyttes til å samle opp materiell som klargjøres for transport til Ukraina.

I tillegg til dette så kommer vi også til å jobbe med å få inn økonomiske donasjoner i et samarbeid med fornybar Norge og samfunnsbedriftene. De økonomiske donasjonene skal benyttes til å kjøpe relevant materiell i Norge og sendes til Ukraina.

Brevet blir også sendt til beredskapsledere i selskapene, også kommer vi til å kalle inn til et Teamsmøte for å orientere om brevet.

I dag er det faktisk en kraftprodusent som har bestilt en ekstra komponent i forbindelse med en utbygging, med bakgrunn i at denne komponenten skal sendes til Ukraina. Dette er virkelig et eksempel til etterlevelse for de som har økonomi til å gjøre det.

Hjelp til selvhjelp

Det som alle KBO enheter nå opplever med lengre leveransetider og dyrere materiell er noe vi forventer kommer til å fortsette også når krigen er over. Vi vet etter deltagelse på Rebild Ukraine at det kommer til å trenges > 600 store krafttransformatorer og mer enn 6000 distribusjons transformatorer. At Ukraina også kommer få prioritet i leverandørkjedene må anses høyt sannsynlig.

Men hvis vi nå klarer å jobbe ekstra godt med å donere det vi kan av materiell, gjøre spennings/ytelse oppgraderinger så raskt som mulig, så vi kan sende mer materiell. Som igjen vil avhjelpe trykket på leverandørene. Og i tillegg vil vi kunne unngå å kaste brukbart materiell og da har vi virkelig vært bærekraftige.

VI i REN, sammen med NVE og DSB, står klare til å bistå dere med å gjøre en forskjell og så er det dere som må vurdere om dette er noe dere ønsker å være med på!