Status på donasjonsarbeid til Ukraina

Takk for alle donasjoner som flere av dere står bak. Her skal vi prøve å belyse hva som har blitt gjort og hva vi mener må gjøres fremover.

Publisert 22. november 2023

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap

To uker etter at krigen startet i Ukraina, 14 februar 2022, tok NVE kontakt med oss for å høre om vi kunne bistå med å kartlegge tilgjengelig elverksmateriell som kunne sendes til Ukraina. REN tok denne oppgave på strak arm, for dette er også noe norske nett- og produksjonsselskap mener er viktig.

Ganske raskt innkalte NVE til et KBO møte der vi lanserte muligheten for å legge inn materiell som donasjon i RENberedskap. Innen møtet var slutt hadde Glitre Nett, Enida og Røros E-verk Nett registret materiell til donasjon.

Den første forsendelsen som gikk fra Norge ble sendt i uke 34 - 2022 med materiell fra Enida og Glitre Nett AS.

Etter det ble det svært travelt og lange arbeidsdager. REN sammen med NVE og DSB jobbet intensivt med å få sendt materiell og finne en passende arbeidsform, samt prøve å holde kontroll på hvilket materiell som var mest ønsket. Dette har vi lykkes svært godt med, og ingenting av dette hadde vært mulig uten alle de selskapene som har donert materiell.

Norge er fortsatt et av de landene som har donert mest materiell via frivillige ordninger, dette kan dere lese mer om her: USTF completes 100th delivery, providing over 5 000 tons of aid to Ukraine - Energy Community Homepage (energy-community.org).

Rent praktisk så kanaliserer vi de fleste av våre donasjoner inn via Energy Community. DSB er kontaktpunkt for det europeiske krisehandterings systemet ERCC (Emergency Resopnse Coordination Centre). De koordinerer- og administrerer de norske donasjonene opp mot EU, og har kontroll på logistikken. NVE har mye kontakt opp mot Energy Community og er en viktig aktør i dette arbeidet og har videre koordinering opp mot UD og OED. REN bistår med tekniske avklaringer, samler inn dokumentasjon og har kontakt med nettselskaper og produsenter.

Arbeidet som har blitt gjort er blitt lagt merke til og REN har nå fått en avtale med UD der vi får dekket våre kostnader med administrasjonen av arbeidet som gjøres.

Behovet i Ukraina

Vi har akkurat kommet oss hjem fra en messe i Polen (Rebuild Ukraine) som omhandlet hvordan Ukraina skal kunne gjenoppbygge landet og igjen få et pålitelig energisystem. Behovet er enormt! Det ble beskrevet et behov på 579 store krafttransformatorer og 8976 distribusjons transformatorer.

Bildet under gir en liten innsikt i ødeleggelsene i Ukraina. Bildet er tatt på stand til DTEK.

Da kan en bare tenke seg hvor mye linjemateriell, brytere kabler etc. som kommer til å behøves. Norge var også representert på messen ved NHO og det Norsk Ukrainske handelskammeret, der de snakket om hvordan norske bedrifter kan komme i inngrep med gjenoppbyggingen av Ukraina. Det ble presisert at for å lykkes med dette arbeidet måtte en starte nå med nettverksbygging og gjøre hjemmeleksen sin om forhold i Ukraina. Her vil det kunne være store muligheter for bedrifter som ønsker å være med på dette arbeidet ble det opplyst om.

I kombinasjon med de kraftig økende leveransetidene på elverksmateriell og det massive behovet som er, så erfarer vi at energibransjen kommer til å få enda større utfordringer fremover med leveranser av materiell. Det ble også nevnt fra en stor leverandør at de ville prioritere leveranser til Ukraina, og såg for seg at de måtte ta noen ubehagelige diskusjoner med eksisterende kunder om leveranseutsettelser.

Så hva kan vi gjøre?

REN har nå sendt ut en spørreundersøkelse om hvilket materiell som nettselskaper og produsenter ser for seg å få frigjort de kommende 5-8 årene. Kartleggingen er ikke bindende, men det er et ønske om å få oversikt over materiell. Her kan dere lese brevet som er sendt ut.

Med frigjort mener vi materiell som ikke trengs i nettet lengre, men fortsatt har en teknisk levetid igjen. Glassiolatorer og linjeoppheng er typisk materiell som bare saneres ved demontering av linjer. Flere selskaper faser også ut 66 kV nivået og da vil det bli frigjort en del transformatorer. Via en søknad til UD, konkret fungerer det slik at DSB, ofte i samråde med NVE og REN, lager en tilråding, men UD står fritt til å avslå våre råd om å dekke kostnadene.

Så kan vi sikre at selskapene ikke skal komme økonomisk negativt ut på inntektsrammene ved at de demonterer materiell varsomt eller at de ikke får skrotpremie på materiell som går til gjenbruk.

Hvorfor bør vi gjøre dette?

Det mest selvfølgelige er at vi skal gjøre dette for å støtte folket i Ukraina som mangler strøm eller må leve uten varmtvann. Vi mener det er en del av vårt samfunnsansvar å hjelpe et naboland i krig.

Det som ikke er så åpenbart for alle er at alt materiell vi klarer å donere vil være med å minske trykket på leverandørene som vi også skal benytte ved den store energiomstillingen. Dette vil kunne lede til lavere priser på materiell og noe mindre leveransetider.

I tillegg til å kartlegge hvilket materiell som skal fases ut kommer vi til å opprette et fond for donasjoner til Ukraina.

Flere selskaper har spurt oss om de kan donere penger for å hjelpe Ukraina. Nå skal vi sammen med Fornybar Norge og samfunnsbedriftene starte opp fondet. Kapitalen som går inn i fondet skal brukes til å kjøpe materiell fra norske leverandører. Transporten til Ukraina ordnes via DSB, og administrasjonskostnadene får vi dekket via bevilgningen fra UD. REN med sin store kontaktflate i bransjen mener at vi skal klare å få mye ut av et slikt fond.

Eksempel til etterlevelse

Da vi i forrige uke satt i møte med Energy Community, samt flere av de lokale ukrainske nettselskapene for å diskutere spenningsnivåer som benyttes i Ukraina og tekniske aspekter med utstyret, så tikket det inn en e-post fra BKK Nett. De skulle sannere en 22 kV linje og lurte på om materiellet kunne gjenbrukes i Ukraina. Det som var litt ekstra spesielt var at vi via tolk akkurat hadde spurt om det mest prekære behovet, og akkurat linjemateriell ble fremhevet som et stort behov.

BKK har tidligere sendt traverser og linjebrytere. Etter samtale med BKK kom det også frem at de nå jobbet med en bærekraftstrategi der et av grepene er å fase ut fossile aggregater ved anleggsarbeider og sender to utfasede mindre aggregater til Ukraina. Dette kan en lese mer om her: Satser på bærekraft og batteriløsninger - Energiteknikk.

Så nå venter vi på gode bilder av materiellet som demonteres og så blir dette tilbudt til Ukraina og resultatet er at noen færre Ukrainske medborgere slipper å sitte i mørket i julen.

Og ikke bare det CO2 problematikken er global og hvis vi klarer å gjenbruke materiell så sparer vi STORE mengder med utslipp. Det må jo være et godt eksempel til etterfølgelse.

Oppsummert:

 • Ta kontakt om dere har materiell som dere tror er brukbart, vi avklarer dette mot Ukraina
 • Kartlegg hva som skal fases ut det nærmeste årene
 • Bidra til at det Ukrainsk folket skal slippe å sitte i mørket og fryse igjennom vinteren.

REN sammen med NVE og DSB står klare til å bistå alle som ønsker å gjøre en forskjell!

Vi vil gi mer informasjon om arbeidet som gjøres på Regionalnettsdagene under Nettverksuken.

På Nettverksuken blir det også mulighet for å treffe representant fra Energy Community. Hun vil holde et foredrag om viktigheten av arbeidet som blir gjort.

Donasjoner til Ukraina

 • Det har til nå blitt sendt ca. 2 000 tonn med materiell fra våre bidragsytere til Ukraina til en verdi av nærmere 4 mil. euro.
 • Det er sendt aggregater med ytelse på til sammen nesten 30 MVA.
 • Dette har vi oppnådd takket være stor giverglede og godt samarbeid med alle våre partnere.
 • Det er fortsatt stort behov for materiell og utstyr i Ukraina før vinteren setter inn for fullt. I tillegg til El.materiell er det stort behov for
  • PC-er til skoler
  • Arbeidsklær
 • Vi vil oppfordre alle til å være med og videreføre det gode arbeidet som er blitt gjort og håper dere har anledning til å avsette litt tid til å rapportere inn nytt materiell.

En stor takk til alle våre samarbeidspartnere som har bidratt til alt det gode arbeidet som er blitt gjort.