Faggrupper i REN

Illustrasjon av hus, høyspentledning, solcelle, anleggsarbeidere, gravemaskin og trær

Hovedfaggruppen virker styrende på en del av RENs virksomhet. Gruppen arbeider med tekniske saker og avklaringer med relevante myndigheter. I tillegg bistår gruppen med faglige prioriteringer i våre prosjekter. Hovedfaggruppen får også alle RENblad til høring.

Hvis du ønsker å delta i hovedfaggruppens møter og arbeid, ta kontakt med teknisk sjef i REN, Hans Brandtun.

 • Even Holmgren Elinett
 • Fredd Arnesen Arva
 • Frode Kyllingstad DSB
 • Gunnar Vassbotn Linja
 • Hege Sveaas Fadum NVE
 • Idar Dahl Linja
 • Jan-Ingvald Johansen Telenor Norge
 • Jens Skår BKK
 • Jon-Bjarte Carlsen BKK
 • Jørn Berntzen Elvia
 • Kjell Ødegård Elvia
 • Kåre Frøytland Lnett
 • Olav Egil Hoem Mellom
 • Olav Hårstad Tensio TS
 • Olav Stensli Glitre Nett
 • Per Einar Pedersen Linea
 • Ragnar Ulsund Elvia
 • Svein Roar Jonsmyr NKOM
 • Syvert Augland Glitre Nett
 • Tarjei Solvang Arva
 • Vidar Dale Tensio TN
 • Vidar Jakobsen Glitre Nett
 • Øystein Rian Lnett

Faggrupper

Faggrupper er opprettet av og styres av REN. En faggruppe arbeider med utarbeidelse eller oppdatering av RENblader, eller som styringsgruppe for et verktøy. Det er en forutsetning for deltakelse i arbeidet at selskapene deler synspunkter og skriftlig materiale, samt representerer sitt selskaps syn i temaer som behandles.

Vi har følgende faggrupper:

Faggruppen for AUS er rådgivende i spørsmål rundt arbeid under spenning. Gruppen nedsetter ad-hoc prosjektgrupper etter behov, for utarbeidelse av spesifikasjoner og spesielle RENblader.

Gruppeleder: Kai Solum, REN
Øvrige deltakere fra REN: Marius Engebrethsen

 • Glen Erik Storsletten Dragefossen
 • Ivar Sjåvik Linea
 • Jonas Aronsen Barents Nett
 • Jonny Aal Statnett
 • Kjell Enes BKK
 • Knut Lassemo Statnett
 • Knut Roland Elvia
 • Kåre Johan Kjellstrøm Lede
 • Odd Arild Gaundal Tranamarka Energipark
 • Ole Anders Kjøs Stange Energi AUS
 • Preben Helgesen Arva
 • Ragnar Skogdalen Live Work Consult
 • Ruben Andreas Bøhn Glitre Nett
 • Thomas Wilsgaard Frost Kraftentreprenør
 • Tobias Ørsnes DG Energi
 • Tommy Olsen Stiftelsen Norsk Energifagsenter

Formålet med rådet er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold beredskap. Rådet tar utgangspunkt i medlemsbedriftenes behov for konkretisering og operasjonalisering av NVEs og andre myndigheters krav, lover og forskrifter. Deltar i utviklingen av REN Beredskap som produkt og system, og vil også være med i utviklingen av RENblader innen beredskapsemnet.

Rådsleder: Magnus Johansson, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes, Magne Solheim og Arvid Bukholm

 • Arnstein Melle Arva
 • Gunnar Berge BKK
 • Hege Sveaas Fadum NVE (observatør)
 • Johan Hernes Tensio TN
 • Kjartan Åsheim Lnett
 • Knut Skjenneberg Statnett
 • Leif Helge Skjelbred-Lahn Glitre Nett
 • Marek Eriksen Elmea
 • Ole Inge Rismoen Elvia

Gruppen skal lage retningslinjer for fellesføring både på HS- og LS-nett.

Gruppeleder: Kai Solum, REN
Øvrige deltakere fra REN: Øyvind Slethei og Zvonko Tufekcic

 • Arne Gliddi Glitre Nett
 • Arne Magne Eriksen OneCo
 • Eirik Øren Linja
 • Erik Omdal Viken Fiber
 • Erik Ivan Hansen Norgesnett
 • Frank Henriksen Noranett
 • Frode Kyllingstad DSB
 • Julie Nilssen Elmea
 • Kåre Frøytland Lnett
 • Leif Erik Loftesnes Elvia
 • Martin Hostad Telenor
 • Morten Lavik BKK
 • Nils Sæthre Eltel Networks
 • Pål Lafton Telenor
 • Sigve Eldøy BKK
 • Svein Roar Jonsmyr Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Terje Forseth Tensio
 • Terje Ulltang BKK
 • Åshild Utvik Norgesnett

Faggruppen for inntak er rådgivende for nye og eksisterende RENblader knyttet til utforming av grensesnittet mellom kunde og nettselskap.

Gruppeleder: André Indrearne, REN
Øvrige deltakere fra REN: Knut Eliassen

 • Frode Kyllingstad DSB
 • Idar Dahl Linja
 • Ivan Schytte Lede
 • Jan Helge Høybø Glitre Nett
 • Lars Davidsen Elvia
 • Svein Roar Jonsmyr Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
 • Tor Christian Mortensen Nelfo
 • Willy Moe Jacobsen Linea

Jordingsgruppen skal videreutvikle RENblader innenfor prosjektering, montasje og dokumentasjon av jordingsanlegg. Dette gjelder for alle nettnivå.

Gruppeleder: Kåre Espeland, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes , Magnus Johansson og Zvonko Tufekicic

 • Arne Vidar Grøndalen Elvia
 • Atle Pedersen SINTEF
 • Dagfinn Hundeland Glitre Nett
 • Hugo Andersen Arva
 • Ingvild Spurkeland Elvia
 • Jan Erik Engen Elvia
 • Kjell Erik Fossen Multiconsult
 • Kjell Morgan Ose Glitre Nett
 • Per-Einar Pedersen Linea
 • Roy Olsen Elvia
 • Sindre Brun Vestall
 • Svjetlana Jeftic Lede
 • Trond Ohnstad Statnett
 • Yared Samson Bane NOR

Faggruppen har til hensikt å systematisere all teknisk og økonomisk litteratur/fagkompetanse/driftserfaring for spolejording/direkte jording i den hensikt å gi best mulig beslutningsstøtte for opprettholdelse av spolejording eventuelt omlegging til direkte jording.

Gruppen skal:

 • Bidra til at det velges fremtidsrettet kraftsystemjord.
 • Bidra til at eiere av regionalnett utvikler fremtidens regionalnett på bakgrunn av kunnskap og rasjonell metodikk for utbyggingen.
 • Bidra til at kunnskap og forskningsresultater kan benyttes i kraftsystemutredninger.
 • Bidra til en felles oppfatning og kunnskap om tekniske forutsetninger for dimensjonering og drift.
 • Bidra til en felles oppfatning og kunnskap om kostnader ved endring av kraftsystemjord.
 • Bidra til at erfaringer fra tidligere ombygninger til direktejord benyttes.

Gruppeleder: Espen Masvik, REN
Øvrige deltakere fra REN: Hans Brandtun, Magnus Johansson og Kåre Espeland

 • Arne Paulsen Noranett
 • Atle Pedersen SINTEF
 • Bjørn B. Pedersen Arva
 • Bjørn Gustavsen SINTEF
 • Henning Stea Glitre Nett
 • Ingvild Spurkeland Elvia
 • Martin Høyer-Hansen SINTEF
 • Pål Martinussen Elmea
 • Ruben Hodnebrug Glitre Nett
 • Rune Myklebust Linja
 • Tommy Svarva Hårstad Tensio

Gruppen arbeider med både HS og LS luftlinjer, og mandatet til grupper er:

 • Være faglig bransjeorgan for standardisering av løsninger opp mot forskrifter, normer og erfaring inntil 132 kV
 • Utvikle og revidere RENblader for linjer inkludert vedlikehold
 • Følge opp ny teknologi med tanke på teknikk, miljø og økonomi
 • Involvere og informere RENs faggruppe etter behov
 • Være referansegruppe for NK11

Gruppeleder: Zvonko Tufekcic, REN
Øvrige deltakere fra REN: Kai Solum

 • Arvid Sandvik Lnett
 • Geir Aarlien Elvia
 • Jon Richard Thorrud Glitre Nett
 • Kim Rune Kastet Glitre Nett
 • Kjell Jensen Lucerna
 • Kjell Ødegård Elvia
 • Lenard Nilsen Tensio TN
 • Michael Holmvik Elvia
 • Peer Christian Andersen Lede
 • Petter Fyksen Lund Laje
 • Ronald Storenes Glitre Nett
 • Svend Erik Renstrøm Elvia
 • Svenn-Ole Knoll Elvia
 • Thomas Skomedal Glitre Nett
 • Thore Berg Elvia
 • Tomas Bjerke Bjerke Nettbygg

Gruppen har ansvaret for målebladene både HS og LS i tillegg spesifikasjoner for HS måleceller.

Gruppeleder: Knut Eliassen, REN
Andre medlemmer fra REN: André Indrearne

 • Audun Sivesindtajet Elvia
 • Ivan Schytte Lede
 • Jarle Stava Lnett
 • John Ove Omland Glitre Nett
 • Knut Jostein Sævild BKK
 • Knut Åge Mathisen Statkraft Energi
 • Magnus Hanseth Glitre Nett
 • Petter Antonsen Elvia
 • Ragnar Maalen-Johansen Elvia
 • Rune Stavrum Statnett
 • Simon Thorvik Tensio TN

Målnett er en permanent gruppe som skal etablere og forvalte overordnede rammer for bygging, drift, vedlikehold og beredskap (gjenopprettingsevne) av forsyningsnettet - "Etablering og forvaltning av fremtidens målnett".

Kriterier skal basere seg på:

 • Gjeldende forskrifter og standarder
 • Samfunnsmessig rasjonelle prinsipper
 • Teknisk krav ellers fra omverden

Gruppen skal:

 • Koordinere de ulike fagkomitéene i REN og være retningsgivende for hovedfaggruppen
 • Se til at det utvikles bransjenormer for alle viktige områder
 • Forvalte RENblad 8102, som et overordnet og styrende RENblad

Gruppeleder: Hans Brandtun, REN

 • Aleksander Klungland Lnett
 • Gunnar Vassbotten Linja
 • Idar Dahl Linja
 • Jens Skår BKK
 • Jon-Bjarte Carlsen BKK
 • Olav Hårstad Tensio
 • Olav Stensli Glitre Nett
 • Ragnar Ulsund Elvia
 • Tarjei Solvang Arva
 • Vidar Dale Tensio
 • Vidar Jakobsen Glitre Nett
 • Øystein Rian Lnett

Gruppen arbeider med faglig innhold i linjeprosjekterngsprogramvaren Netlin, og muligheten til å få et best mulig verktøy til dimensjonering i forhold til vind og islast. Netlin følger europanormene med returtider på 50, 150 og 500 år.

Gruppeleder: Zvonko Tufekcic, REN

Øvrige deltakere fra REN: Jan-Ivar Vinje

 • Arne Vidar Grøndalen Elvia
 • Bertil Hegeli Melbye
 • Espen-Andre Steneng Sweco
 • Geir Aarlien Elvia
 • Hugo Berg Linea
 • Kjell Jensen Lucerna
 • Lenard Nilsen Tensio TN
 • Mats Ringsø Fjell Glitre Nett
 • Mindor Langdal Linja
 • Per Kristian Akre Eliva
 • Ragnar Lund Norconsult
 • Svend Erik Renstrøm Elvia
 • Terje Amundø Linja
 • Torben Åkerøy Frost Kraftentreprenør
 • Vivi-Ann Karlsen Arva

Gruppen har et overordnet ansvar for retningslinjer innen nettforvaltning med spesielt fokus på vedlikehold.

Gruppeleder: Øyvind Slethei, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Inge Oftedal og Terje Taraldsen

 • Andreas Solum Elvia
 • Arne Gliddi Glitre Nett
 • Arnt-Magnar Forseth Tensio TS
 • Britt Kjærnes Arva
 • Frode Kyllingstad DSB
 • Ingvild Spurkeland Elvia
 • Jon Inge Fjellsbø BKK
 • Kristian Vassbotten Linja
 • Lars Krøke Tensio TN
 • Martin Nygård Elvia
 • Morten Gøytil Lede
 • Oscar Galland Haug Elvia
 • Petter Tollefsen Glitre Nett
 • Svein B. Sandhaug Lnett
 • Tor Arne Strande Elvia
 • Tor Lillegård Vevig

Gruppen skal forvalte alle RENblader innen nettstasjon og kabel, samt utvikle nye etter behov.

Gruppeleder kabel: Marius Engebrethsen, REN
Gruppeleder nettstasjon: Bjørn Inge Oftedal, REN

 • Håkon Thistel BKK
 • Jørn Berntzen Elvia
 • Knut Tokle Arva
 • Lars P. Øren BKK
 • Leif Tore Einarsen Lnett
 • Syvert Augland Glitre Nett
 • Wiktor Sørgård Tensio TN
 • Øystein Aabel Glitre Nett

Faggruppen Rettigheter er satt ned for å publisere materialet som kom ut av «Rettighetsprosjektet».

Prosjektet ble kjørt av en del nettselskaper i samarbeid med Energi Norge og Advokatfirmaet Thommesen. Materialet som kom ut fra dette prosjektet skal tilpasses arbeidsflyten som det er lagt opp til i REN og eksisterende RENblad vil bli oppdatert på basis av dette.

Prosjektgruppen har delt inn arbeidet i flere trinn:

 1. Behandling av offentlige arealplaner
 2. Rettigheter og grunnerverv
  1. Planleggingsprosessen
  2. Forelegging av tiltak
  3. Veimyndigheter
 3. Behandling av krav om flytting
 4. Avtaler og erstatning

Det vil bli avholdt temadager etter hvert som arbeidet går fremover og det er laget en egen temaside om rettigheter og grunnerverv.

Gruppeleder: Kåre Espeland, REN

 • Jan Gunnar Hadler-Skogen Arva
 • Oddmund Arntsberg Elvia
 • Per Ivar Tautra BKK
 • Robin Aker Jakobsen Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
 • Ulf Møller Energi Norge

Formålet med gruppen er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold sjøkabel. En representant fra REN leder arbeidet og er sekretær i gruppen. Gruppen vil til enhver tid være sammensatt av personer fra norske nettselskaper som har sjøkabelanlegg.

Gruppeleder: Bjørn Haukanes, REN
Andre medlemmer fra REN: Magne Solheim og Magnus Johansson

 • Britt Kjærnes Arva
 • Frøydis Oldervoll Statnett
 • Hans Lavoll Halvorson SINTEF
 • Kjartan Åsheim Lnett
 • Knut Åge Rasmussen Fagne
 • Mindor Langdal Linja
 • Pål Martinussen Lofotkraft
 • Arnstein Melle Arva

Faggruppen skal utarbeide RENblad og verktøy vedrørende:·

 • Måling av spenningskvalitet (Ulike nett- og spenningsnivå)
 • Håndtering av klager og eventuelle erstatningssaker mhp FoL
 • Prosjektering av nett og tilknytninger mhp FoL

Faggruppen skal også jobbe med:

 • Nivå på nødvendig opplæring av nettselskap
 • Identifisere og foreslå tema til årlige temadager
 • Hjelpe til med egen kompetanse for utarbeidelse av nye RENblad og verktøy
 • Aktivt identifisere mangler i eksisterende RENblad og IT-verktøy vedr. spenningskvalitet
 • Støtte FoU virksomhet innenfor fagfeltet
 • Innhente og koordinere erfaringer og bruke disse til videreutvikling av verktøy og RENblad
 • Bidra til kunnskapsspredning innenfor fagområdet spenningskvalitet
 • Aktivt utnytte og påvirke til videre bruk av kvoter inkl. oppfølging av avtaler
 • Være et talerør opp mot myndighetene

Gruppeleder: Bjør Inge Oftedal, REN
Øvrige deltakere fra REN: Knut Eliassen og André Indrearne

 • Andre Gjørven Mellom
 • Eivind Parelius Linea
 • Jan Egil Lund Lnett
 • John Ola Buøy Tensio TS
 • Kjell Morgan Ose Glitre Nett
 • Kjetil Hartvigsen Elvia
 • Lars Lima Lnett
 • Per Osen Tensio
 • Roger Herringbotn Linea
 • Rune Myklebust Linja
 • Svjetlana Pudar Jeftic Lede
 • Synne Garnås Elvia
 • Viktor Grønås Arva
 • Øivind Blix Arva

Gruppen er opprettet for å ivareta deltagende nettselskapers interesser i forbindelse med den lovpålagte kontoll av el-målere. Gruppen bidrar også til videreutvikling av PMAS, RENs system for stikkprøveadministrasjon.

Gruppeleder: Knut Eliassen, REN
Andre medlemmer fra REN: André Indrearne

 • Audun Sivesindtajet Elvia
 • Gustav Rafteseth Vevig
 • Knut Jostein Sævild BKK
 • Morten Skarsfjord Glitre Nett
 • Odd Tangen Elvia
 • Per Bjørkedal Linja
 • Pål Solli Lede
 • Roald Karlsen Elvia
 • Willy Mo Jacobsen Linea

Gruppen utarbeider dokumentene som beskriver anbefalt vedlikehold av bygg med spesialisering mot stasjonsanlegg.

Gruppeleder: Ivar Flatabø, REN
Andre deltakere fra REN: Espen Masvik og Magnus Johansson

 • Anders Wetten Elvia
 • Arild Tuxen Bø Statnett
 • Erik Nøtland Glitre Nett
 • Fredrik Nordahl Bjelland Lede
 • Jan Arve Moe Tensio TN
 • Knut Skjenneberg Statnett
 • Roy Øystein Tomma Linea
 • Sjur Morten Lund Lede
 • Thor Bakken Elvia

Gruppen utarbeider dokumentene som beskriver anbefalt utførelse, prosjektering etc. med spesialisering mot elektriske anlegg i transformatorstasjoner. Gruppen arbeider også med MAL-stasjon og kostnadskatalog for regionalnett.

Gruppeleder: Espen Masvik, REN
Andre deltakere fra REN: Hans Brandtun, Martin Brandtun og Magnus Johansson

 • Dagfinn Hundeland Glitre Nett
 • Idar Auflem Øye Linja
 • Jan Arve Moe Tensio TN
 • John Blekastad Glitre Nett
 • Johnny Kjønås Elvia
 • Kjartan Andersland BKK
 • Kurt-Albert Plassen Lede
 • Lars Røise BKK

Gruppen skal etablere metoder for betjening, tilstandskontroll og vedlikehold av både nye og eksisterende høyspenningsbrytere

Gruppeleder: Øyvind Slethei, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Inge Oftedal

 • Bjørn Arvid Sinnes Lnett
 • Frode Molden Tensio TN
 • Kjell Ødegård Elvia
 • Kjetil Dørum Arva
 • Martin Nygård Elvia
 • Morten Skoli Lede
 • Morten Sørum Elvia
 • Ragnar Ulsund Elvia
 • Roy Solheim BKK
 • Ulf Tangen Lede

I gruppen diskuteres det relaterte spørsmål rettet på vern, og det gis innspill til de fleste RENblader.

Gruppeleder: Magnus Johansson, REN
Øvrige deltakere fra REN: André Indrearne og Knut Eliassen

 • Glenn Hilleren Glitre Nett
 • Håvard Hadland Lede
 • Idar Auflem Øye Linja
 • Jan Arve Moe Tensio TN
 • Jon Espen Olsen Elvia
 • Jorun Irene Marvik Statnett
 • Ruben Hodnebrug Glitre Nett
 • Rune Myklebust Linja
 • Sidsel Trætteberg Elvia
 • Svein Strømsnes BKK

Deltakelse i komitéer og eksterne prosjektgrupper

Som nettbransjens ledende kompetansesenter, er det viktig for oss å delta på komitéarbeid på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Der får vi være med å påvirke forskrifter og regler som gjelder for bransjen.

Vi er representert i følgende komitéer og prosjektgrupper:

Komiteen arbeider med systemaspektet for elektriske overførings- og distribusjonssystemer i et kost-/kvalitetsperspektiv for brukere av elektrisk energi. Komiteen håndterer også problemstillinger i grensesnittet mellom distribusjonsanlegg og installasjoner.

I de senere årene har komiteen også arbeidet med standarder for systemteknisk integrasjon av lokal produksjon i distribusjonsnettet eller i lavspenningsinstallasjoner. Dette omfatter mindre og mellomstore produksjonsanlegg basert på f.eks. sol- eller vindkraft.

Hos NEK kan du lese mer om NK 8: https://www.nek.no/komiteer/nk8-2/

RENs representanter: Andr​é Indrearne og Bjørn Inge Oftedal

Komiteens arbeidsområde er å ivareta norske interesser innenfor arbeidsområdet til IEC TC11 og CENELEC TC 11X og implementere og utvikle norske elektrotekniske normer for luftledninger med nominell spenning over 1 kV.

Komiteen har blant annet ansvar for utvikling/oversettelse og vedlikehold av den norske luftledningsnormen (NEK 445), som er basert på tilsvarende europanorm, og som omhandler mekanisk og elektrisk dimensjonering av høyspennings luftledninger.

Hos NEK kan du lese mer om NK 11: https://www.nek.no/komiteer/nk11/

RENs representant: Zvonko Tufekcic

NK 13 inngår i det internasjonale nettverket som standardiserer smarte målere – eller AMS som slike systemer kalles i Norge. En energimåler er i dag mer enn et måleinstrument, det er også en aktiv enhet med prosessorkraft og kommunikasjonsmuligheter. Det betyr at for eksempel datatekniske protokoller, styringsprogrammene for målerne, integritetsbeskyttelse av målerdata vil utgjøre en naturlig del av arbeidet til NK 13. Komiteen bidrar til å ivareta norske interesser ved utforming av de internasjonale standardene. Videre arbeider komiteen for bruk av disse på nasjonalt plan.

NK 38 - Måletransformatorer er pr i dag inntatt som speilkomite i NK13

Hos NEK kan du lese mer om komitéene: https://www.nek.no/komiteer/nk13/ og https://www.nek.no/komiteer/nk38/

RENs representant: Knut Eliassen

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for transformatorer og tilhørende utstyr for de fleste typer transformatorer over 1 kV. Komiteen dekker et bredt område og utarbeider tekniske krav til spesifikasjon, produksjon og testing av transformatorer.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk14/

RENs representant: Bjørn Inge Oftedal

NK 20 utvikler og overvåker standarder hovedsakelig relatert til kraft- og signalkabler. Standardene setter krav til konstruksjon og materialene som anvendes, samt testmetoder. Sikkerhetsaspektet ivaretas ved utarbeidelse av kravprofiler, både til komponentene i kabelen så vel som hele kabelen. Videre ivaretas sikkerhet ved utarbeidelse av standarder dedikert til spesifikke testmetoder, f.eks. elektriske tester, IEC 60811 for materialtester, IEC 60332 og IEC 60331-seriene for branntesting, samt EN-Standarder i forbindelse med innføring av CPR/Byggevareforordningen for nye brannkrav til kabler i Europa, eksempelvis EN 50399 for kabler.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk20/

RENs representant: Marius Engebrethsen

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for planlegging, drifting og vedlikehold av elnettet. Her inngår kommunikasjonsprotokoller, datamodeller og datautveksling innen fjernkontroll og lokalkontroll, og mellom SCADA og øvrige forretningssystemer hos netteiere og produsenter. Nye områder inkluderer datautveksling og styring av distribuert produksjon, og samkjøring av et felles europeisk elsystem.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk57/

RENs representant: Marius Engebrethsen

Normkomité 64 "Bygningsinstallasjoner" er den av NEKs komitéer som behandler forhold knyttet til bygningsinstallasjoner og sikkerhet mot elektrisk sjokk.

NK64 er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider innen fagområdet bygningsinstallasjoner og lavspenningsanlegg generelt. NK64 søker å ha representasjon fra alle segmenter i bransjen slik at komitéen har bredest mulig grunnlag for de beslutninger som tas.

NK64 har utarbeidet normen NEK 400 "Elektriske lavspenningsanlegg - Installasjoner". Denne normen er av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blitt akseptert som en metodebeskrivelse for å tilfredsstille de sikkerhetskrav som er gitt i Forskrifter for Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL). Normen dekker også forsyningsanlegg.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk64/

RENs representanter: Hans Brandtun og Espen Masvik

Komiteen arbeider primært opp mot det internasjonale standardiseringsarbeidet.

NK 78s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 78 og CENELEC TC 78.

NK 78 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 78 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 78 og CENELEC TC 78.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 78 og CENELEC TC 78.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk78/

RENs representant: Kai Solum

Denne komitéeen hos Norsk Standard tar for seg teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg. Normkomité 99 " Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg" er den av NEKs komitéer som behandler forhold knyttet til stasjoner over 1kV og sikkerhet mot elektrisk sjokk. NK99 er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider innen fagområdet. NK99 har utarbeidet normen NEK 440 " Stasjonsanlegg over 1 kV AC".

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk99/

RENs representanter: Espen Masvik, Kåre Espeland og Hans Brandtun

Komiteens arbeidsområder er elektriske lavspenningstavler og utstyr for plassering i disse som primært omhandler vern, brytere og kontrollutstyr. Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av NEK 439 Elektriske lavspenningstavler. NEK 439 bygger på NEK EN 61439 som er den såkalte «tavlenormen».

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk121/

RENs representant: Hans Brandtun og Martin Brandtun

Komiteen arbeider med standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet. NK 123 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 123.

Hos NEK kan du leser mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/n123/

RENs representant: Øyvind Slethei​

Komiteen har en standard som sin hovedoppgave, EN 50110-1 og EN 50110-2

Myndighetene har lenge vist til NEK EN 50110-1 som metode for oppfyllelse av forskriftens krav. Standarden gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg.

Standarden omhandler sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade.

Speiling av arbeidet på europeisk plan har så langt skjedd på «ad-hoc»-basis, ved at deltakere i det internasjonale arbeidet har dannet uformelle grupper når revisjonsarbeid har pågått. NEK mener at den sentrale rollen NEK EN 50110 har fått i bransjen tilsier at det bør etableres et formalisert miljø – en normkomite.

NK 128 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC PC 128 og CENELEC BTTF 62-3.

NK 128 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 128 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC PC 128 og CENELEC BTTF 62-3.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC PC 128 og CENELEC BTTF 62-3.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk-128/

RENs representant: Kai Solum

Norsk Elektroteknisk Komite og Statens vegvesen har inngått en samarbeidsavtale om å overføre arbeidet med de tekniske funksjonelle kravene for el- og ekom i vegnormal N601 til NEK. Normalen er fastsatt med hjemmel i veglova §13 og regulerer krav til kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av elektriske anlegg i veg infrastruktur.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk300/

RENs representant: Bjørn Inge Oftedal

Normkomiteen har utarbeidet normen NEK399 som ble godkjent av styret i NEK mars 2014. Denne beskriver metoder for tilknytning av installasjonene i boligbygg til elektrisk distribusjonsnett (elnett) og elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett). Normen gjelder for nye boliganlegg, herunder eneboliger, rekkehus og boligblokker.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk301/

RENs representant: André Indrearne (komitéleder) og Martin Brandtun

Komiteens oppgave er å utvikle og vedlikeholde publikasjoner om:

 1. Ombygging av distribusjonssystem fra 230V IT og TT til 230/400V TN-C-S.
 2. Ombygging av elektriske bygningsinstallasjoner fra 230V IT og TT til 230/400V TN-C-S.

Komiteen er sammensatt av kompetente fagfolk fra et bredt spekter av organisasjoner og bedrifter.

Komiteen er delt i to Arbeidsgrupper, NK350/AG-distribusjon og NK350/AG-installasjon. AG-distribusjon har hovedfokus på anlegg som sorterer under FEF, og AG-installasjon har hovedfokus på anlegg under FEL.

Hos NEK kan du lese mer om komiteen: https://www.nek.no/komiteer/nk350/

REN AS er representert i komiteen ved Hans Brandtun og Knut Eliassen.
Komiteen ledes av Hans Brandtun.

Komitéen arbeider med elektroteknisk standardisering innen forsvar og beredskap. Gjennom standardisering skal komitéen arbeide for funksjonelle, trygge og pålitelige installasjoner og utstyr for økt operativ evne. Standardiseringsarbeidet skal bidra til gode anskaffelsesprosesser gjennom forutsigbare og tydelige krav.

NK 500 har kompetente medlemmer fra ulike organisasjoner som har ansvar for beredskap innen sine områder.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk500/

RENs representant: Per Morten Birkelund

Arbeidsgruppe under IECs Technical Committee 99X, som arbeider med revidering av NEK EN 50522, som er NEK 440 del 2: Design av jordingssystemer med spenning over 1 kV.

Hos International Electrotechnical Commission kan du lese mer om arbeidsgruppen.

Vi har tre representanter i gruppen: Hans Brandtun (leder), Espen Masvik (medlem) og Kåre Espeland (medlem).

Komitéen arbeider med revidering av IEC 61936 om stasjoner over 1 kV.

RENs representanter: Espen Masvik, Kåre Espeland og Hans Brandtun