Hovedinnhold

Faggrupper i REN

Illustrasjon av hus, høyspentledning, solcelle, anleggsarbeidere, gravemaskin og trær

Hovedfaggruppen virker styrende på en del av RENs virksomhet. Gruppen arbeider med tekniske saker og avklaringer med relevante myndigheter. I tillegg bistår gruppen med faglige prioriteringer i våre prosjekter. Hovedfaggruppen får også alle RENblad til høring.

Hvis du ønsker å delta i hovedfaggruppens møter og arbeid, ta kontakt med teknisk sjef i REN, Hans Brandtun.

 • Alf Karlsvik Tensio TS
 • Andreas Rosendal Simonsen Elvia
 • Arne Pedersen NEAS Nett
 • Arnt Viktor Hansen NEAS Nett
 • Frank A. Olsen Telenor Norge
 • Frank Boholm Lyse Elnett
 • Fredd Arnesen Arva
 • Frode Kyllingstad DSB
 • Frode Rausandhaug Istad Nett
 • Gunnar Vassbotn Linja
 • Helge Ulsberg NVE
 • Idar Dahl Mørenett
 • Jan-Ingvald Johansen Telenor Norge
 • Jon-Bjarte Carlsen BKK Nett
 • Jørn Berntzen Elvia
 • Ketil Sagen Energi Norge
 • Kjell Ødegård Elvia
 • Kåre Frøytland Lyse Elnett
 • Olav Stensli Glitre Energi
 • Svein Roar Jonsmyr Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
 • Svjetlana Pudar Jeftic Lede
 • Syvert Augland Agder Energi Nett
 • Tarjei Solvang Arva
 • Torstein Valla Linea
 • Vidar Dale Tensio TN
 • Vidar Jakobsen Agder Energi Nett
 • Yabai Li Lede
 • Åsmund Kleiva Nilsen BKK Nett

Faggrupper

Faggrupper er opprettet av og styres av REN. En faggruppe arbeider med utarbeidelse eller oppdatering av RENblader, eller som styringsgruppe for et verktøy. Vi har følgende faggrupper:

Faggruppen for AUS er rådgivende i spørsmål rundt arbeid under spenning. Gruppen nedsetter ad-hoc prosjektgrupper etter behov, for utarbeidelse av spesifikasjoner og spesielle RENblader.

Gruppeleder: Kai Solum, REN
Øvrige deltakere fra REN: Marius Engebrethsen

 • Eivind Huse BKK Enotek
 • Ivar Sjåvik Linea
 • Jonny Aal Statnett
 • Kjetil Labahå Varanger Kraftentreprenør
 • Knut Lassemo Statnett
 • Kåre Johan Kjellstrøm Lede
 • Odd Arild Gaundal Tranamarka Energipark
 • Ole Anders Kjøs Stange Energi AUS
 • Ragnar Skogdalen Live Work Consult
 • Thomas Wilsgaard Nettpartner
 • Tommy Olsen Stiftelsen Norsk Energifagsenter
 • Preben Helgesen Arva
 • Bjørnar Brattbakk Energi Norge

Formålet med rådet er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold beredskap. Rådet tar utgangspunkt i medlemsbedriftenes behov for konkretisering og operasjonalisering av NVEs og andre myndigheters krav, lover og forskrifter. Deltar i utviklingen av REN Beredskap som produkt og system, og vil også være med i utviklingen av RENBlader innen Beredskapsemnet.

Rådsleder: Magnus Johansson, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes og Magne Solheim

 • Arnstein Melle Arva
 • Hege Sveaas Fadum NVE (observatør)
 • Johan Hernes Tensio TN
 • Knut Skjenneberg Statnett SF
 • Magne Nordnes Linea
 • Pål Martinussen Lofotkraft
 • Therese Bjørånesset Åsheim Elvia
 • Kjartan Åsheim Lyse Elnett
 • Kåre Johan Fredheim BKK Nett

Gruppen utarbeider dokumentene som beskriver anbefalt vedlikehold av bygg med spesialisering mot stasjonsanlegg.

Gruppeleder: Marius Engebrethsen, REN
Andre deltakere fra REN: Stig Fretheim og Magnus Johansson

 • Anders Wetten Elvia
 • Arild Tuxen Bø BKK Nett
 • Erik Nøtland Agder Energi Nett
 • Fredrik Nordahl Bjelland Lede
 • Knut Skjenneberg Statnett
 • Per Engehaugen Energiraad
 • Roar Hennum Statnett
 • Roy Øystein Tomma Linea
 • Sjur Morten Lund Lede
 • Thor Bakken Elvia

Gruppen arbeider med både HS og LS luftlinjer, og mandatet til grupper er:

 • Være faglig bransjeorgan for standardisering av løsninger opp mot forskrifter, normer og erfaring inntil 45 kV.
 • Utvikle og revidere RENblader for linjer inkludert vedlikehold
 • Følge opp ny teknologi med tanke på teknikk, miljø og økonomi.
 • Involvere og informere RENs faggruppe etter behov.
 • Være referansegruppe for NK11.

Gruppeleder: Zvonko Tufekcic, REN
Øvrige deltakere fra REN: Kai Solum

 • Geir Aarlien Elvia
 • Herman Gandrudbakken Elektroutvikling
 • Ingvard Jordal BKK Nett
 • Jan Andreassen Lede
 • Kim A. Boska Elektroutvikling
 • Kjell Jensen Hammerfest Energi
 • Kjell Ødegård Elvia
 • Lenard Nilsen Tensio TN
 • Syvert Augland Agder Energi Nett
 • Tomas Bjerke Bjerke Nettbygg

Gruppen skal lage retningslinjer for fellesføring for både på HS- og LS- nett.

Gruppeleder: Kai Solum, REN
Øvrige deltakere fra REN: Hans Brandtun, Zvonko Tufekcic og André Indrearne

 • Frank Andre Olsen Telenor
 • Frode Kyllingstad DSB
 • Kåre Frøytland Lyse Elnett
 • Nils Sæthre Eltel Networks
 • Per Kåre Dømbe BKK Nett
 • Svein Roar Jonsmyr Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Terje Ulltang BKK Nett
 • Frank Henriksen Hålogaland Kraft
 • Even Ungersness Elvia
 • Arne Gliddi Agder Energi Nett

Faggruppen for inntak er rådgivende for nye og eksisterende RENblader knyttet til utforming av grensesnittet mellom kunde og nettselskap.

Gruppeleder: André Indrearne, REN
Øvrige deltakere fra REN: Knut Eliassen

 • Arne Ringstad Elvia
 • Bjørn Inge Russ Elvia
 • Bjørn Sørensen Nelfo
 • Frank André Olsen Telenor
 • Idar Dahl Mørenett
 • Ivan Schytte Lede
 • Jan Helge Høybø Glitre Energi Nett
 • Lars Davidsen Elvia
 • Leif T. Aanensen Norsk Elektroteknisk Komite
 • Norleiv Haugvalstad Smartly
 • Per Bjergli Elvia
 • Steinar Fines Tensio TN
 • Svein Roar Jonsmyr Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
 • Willy Moe Jacobsen Linea

Jordingsgruppen skal videreutvikle RENblader innenfor prosjektering, montasje, og dokumentasjon av jordingsanlegg. Dette gjelder for alle nettnivå.

Gruppeleder: Kåre Espeland, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes og Magnus Johansson

 • Arne Vidar Grøndalen Elvia
 • Dagfinn Hundeland Agder Energi Nett
 • Eivind Engebrethsen Elvia
 • Gjert Rune Daae BKK Nett
 • Jan Erik Engen Elvia
 • Kenneth Sogn Lede
 • Kjell Morgan Ose Agder Energi Nett
 • Per-Einar Pedersen Linea
 • Robert Skjong Mørenett
 • Roy Olsen Elvia
 • Siv Helene Nordahl Multiconsult
 • Svjetlana Jeftic Lede
 • Terje Nevland Lyse Elnett
 • Trond Ohnstad Statnett

Gruppen har ansvaret for målebladene både HS og LS i tillegg spesifikasjoner for HS måleceller.

Gruppeleder: Knut Eliassen, REN
Andre medlemmer fra REN: André Indrearne

 • Audun Sivesindtajet Glitre Energi Nett
 • Ivan Schytte Lede
 • Håvard Dahlen Statnett
 • Jarle Stava Lyse Elnett
 • Knut Åge Mathisen Statkraft Energi
 • Ragnar Maalen-Johansen Elvia
 • Steinar Fines Tensio TN
 • Magnus Hanseth Agder Energi Nett
 • Tor Aksnes BKK Nett
 • Thomas Grenby BKK Nett
 • Petter Antonsen Elvia

Gruppen arbeider med faglig innhold i linjeprosjekterngsprogramvaren netLIN, og muligheten til å få et best mulig verktøy til dimensjonering i forhold til vind og islast. netLIN følger europanormene med returtider på 50, 150 og 500 år.

Gruppeleder: Zvonko Tufekcic, REN

 • Bertil Hegeli Melbye
 • Gunnar Vassbotten Linja
 • Herman Gandrudbakken Elektroutvikling
 • Ingunn Vassbotten Linja
 • Jan-Ivar Vinje Hallingkonsult
 • Kim A. Boska Elektroutvikling
 • Kjell Dalen Hallingkonsult
 • Kjell Jensen Hammerfest Energi
 • Magne Silnes Nettpartner
 • Magne Skogly Linea
 • Svend Erik Renstrøm Elvia
 • Vivi-Ann Karlsen Arva

Gruppen har et overordnet ansvar for følgende: Retningslinjer innen strategi for vedlikehold, samt sjekklister og veiledning innen sluttkontroll, tilstandskontroll og utførelse. Dette inkluderer også linjerydding.

Dette følges opp ved å:

 • Sikre at retningslinjene er oppdatert, samt supplere med ny kunnskap der det trengs.
 • Sikre at struktur og format er på en slik form at data kan utveksles med vedlikeholdssystemer på en effektiv og sikker måte.
 • Sikre at IT-verktøy blir etablert hvis dette er formålstjenlig.

Arbeidet omfatter forvaltning med spesielt fokus på vedlikehold for alle nettnivå fra regionalnett og nedover.

Gruppeleder: Øyvind Slethei, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Inge Oftedal, Terje Taraldsen

 • Tor Lillegård Vevig
 • Øystein Rian Lyse Elnett
 • Morten Gøytil Lede
 • Jon Inge Fjellsbø BKK Nett
 • Tom Andre Istad Glitre Energi Nett
 • Kristian Vassbotten Linja
 • Tor Arne Strande Elvia
 • Martin Nygård Elvia
 • Lars Krøke Tensio TN
 • Ingvild Spurkeland Elvia
 • Frode Kyllingstad DSB
 • Espen Masvik NEK
 • Arnt-Magnar Forseth Tensio TS
 • Britt Kjærnes Arva

Gruppen skal forvalte alle RENblader innen nettstasjon og kabel, samt utvikle nye etter behov.

Gruppeleder kabel: Marius Engebrethsen, REN
Gruppeleder nettstasjon: Bjørn Inge Oftedal, REN

 • Håkon Thistel BKK Nett
 • Jørn Berntzen Elvia
 • Leif Tore Einarsen Lyse Elnett
 • Syvert Augland Agder Energi Nett
 • Wiktor Sørgård Tensio TN
 • Yabai Li Lede

Gruppen har fokus på å etablere retningslinjer innen fagområdet for regionalnett luft, med spesielt fokus på materiell. Dette gjelder både spesifikasjon og tilstandskontroll av materiell.

Gruppeleder: Zvonko Tufekcic, REN
Øvrige deltakere fra REN: Kai Solum

 • Arvid Sandvik Lyse Elnett
 • Edd Edvardsen Troms Kraft Nett
 • Inge Lunde Lyse Elnett
 • Kim Rune Kastet Agder Energi Nett
 • Lenard Nilsen Tensio TN
 • Petter Fyksen Lund Laje Nettservice
 • Raymond Dalsborg Infraflyt
 • Svend Erik Renstrøm Elvia
 • Ørjan Bakkland Elvia

Faggruppen Rettigheter er satt ned for å publisere materialet som kom ut av «Rettighetsprosjektet».

Gruppeleder: Kåre Espeland, REN

 • Ann Hauge Elvia
 • Oddmund Arntsberg Elvia
 • Per Ivar Tautra BKK Nett
 • Jan Gunnar Hadler-Skogen Arva
 • Robin Aker Jakobsen Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
 • Ulf Møller Energi Norge

Formålet med gruppen er å gi faglige innspill om tema og innhold til RENs arbeid med anbefalinger i forhold sjøkabel. En representant fra REN leder arbeidet og er sekretær i gruppen. Gruppen vil til enhver tid være sammensatt av personer fra norske nettselskaper som har sjøkabelanlegg.

Gruppeleder: Bjørn Haukanes, REN
Andre medlemmer fra REN: Magne Solheim og Magnus Johansson

 • Britt Kjærnes Arva
 • Frøydis Oldervoll Statnett
 • Hans Lavoll Halvorson Tensio TS
 • Helge Ulsberg NVE (observatør)
 • Kjartan Åsheim Lyse Elnett
 • Knut Åge Rasmussen Haugaland Kraft Nett
 • Mindor Langdal Mørenett
 • Pål Martinussen Lofotkraft
 • Arnstein Melle Arva

Gruppen er opprettet for å ivareta deltagende nettselskapers interesser i forbindelse med den lovpålagte kontoll av el-målere. Gruppen bidrar også til videreutvikling av PMAS, RENs system for stikkprøveadministrasjon.

Gruppeleder: Knut Eliassen, REN
Andre medlemmer fra REN: André Indrearne

 • Audun Sivesindtajet Glitre Energi Nett
 • Gustav Rafteseth Vevig
 • Odd Tangen Stange Energi Nett
 • Per Bjørkedal Mørenett
 • Roald Karlsen Elvia
 • Tine Amalie Blom Sagstad BKK Nett
 • Willy Mo Jacobsen Linea

Gruppeleder: Kåre Espeland, REN
Øvrige deltakere fra REN: Bjørn Haukanes

 • Bjarte Lillebø DNV GL
 • Einar Nilsen Haugaland Kraft Nett
 • Jan Arve Paulsen Linea
 • Johnny Stavnem Lyse Elnett
 • Per-Einar Pedersen Linea
 • Syvert Augland Agder Energi Nett
 • Preben Helgesen Arva
 • Kristoffer Azar Lossius Arva

Gruppen skal etablere metoder for betjening, tilstandskontroll og vedlikehold av både nye og eksisterende høyspenningsbrytere

Gruppeleder: Bjørn Inge Oftedal, REN
Øvrige deltakere fra REN: Øyvind Slethei

 • Bjørn Arvid Sinnes Lyse Elnett
 • Frode Molden Tensio TN
 • Kjell Ødegård Elvia
 • Kjetil Dørum Arva
 • Morten Skoli Lede
 • Morten Sørum Elvia
 • Ragnar Ulsund Elvia
 • Roy Solheim BKK Nett
 • Ulf Tangen Lede

I gruppen diskuteres det relaterte spørsmål rettet på vern, og det gis innspill til de fleste RENblader.

Gruppeleder: Magnus Johansson, REN
Øvrige deltakere fra REN: André Indrearne og Knut Eliassen

 • Ruben Hodnebrug Agder Energi Nett
 • Rune Myklebust Mørenett
 • Jan Arve Moe Tensio TN
 • Idar Auflem Øye Mørenett
 • Håvard Hadland Lede
 • Glenn Hilleren Glitre Energi Nett
 • Svein Strømsnes BKK Nett
 • Sidsel Trætteberg Elvia
 • Jon Espen Olsen Elvia
 • Jorun Irene Marvik Statnett

Deltakelse i komitéer og eksterne prosjektgrupper

Som nettbransjens ledende kompetansesenter, er det viktig for oss å delta på komitéarbeid på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Der får vi være med å påvirke forskrifter og regler som gjelder for bransjen.

Vi er representert i følgende komitéer og prosjektgrupper:

Komiteen arbeider med systemaspektet for elektriske overførings- og distribusjonssystemer i et kost-/kvalitetsperspektiv for brukere av elektrisk energi. Komiteen håndterer også problemstillinger i grensesnittet mellom distribusjonsanlegg og installasjoner.

I de senere årene har komiteen også arbeidet med standarder for systemteknisk integrasjon av lokal produksjon i distribusjonsnettet eller i lavspenningsinstallasjoner. Dette omfatter mindre og mellomstore produksjonsanlegg basert på f.eks. sol- eller vindkraft.

Hos NEK kan du lese mer om NK 8: https://www.nek.no/komiteer/nk8-2/

RENs representanter: Andr​é Indrearne og Bjørn Inge Oftedal

Komiteens arbeidsområde er å ivareta norske interesser innenfor arbeidsområdet til IEC TC11 og CENELEC TC 11X og implementere og utvikle norske elektrotekniske normer for luftledninger med nominell spenning over 1 kV.

Komiteen har blant annet ansvar for utvikling/oversettelse og vedlikehold av den norske luftledningsnormen (NEK 445), som er basert på tilsvarende europanorm, og som omhandler mekanisk og elektrisk dimensjonering av høyspennings luftledninger.

Hos NEK kan du lese mer om NK 11: https://www.nek.no/komiteer/nk11/

RENs representant: Zvonko Tufekcic​

NK 13 inngår i det internasjonale nettverket som standardiserer smarte målere – eller AMS som slike systemer kalles i Norge. En energimåler er i dag mer enn et måleinstrument, det er også en aktiv enhet med prosessorkraft og kommunikasjonsmuligheter. Det betyr at for eksempel datatekniske protokoller, styringsprogrammene for målerne, integritetsbeskyttelse av målerdata vil utgjøre en naturlig del av arbeidet til NK 13. Komiteen bidrar til å ivareta norske interesser ved utforming av de internasjonale standardene. Videre arbeider komiteen for bruk av disse på nasjonalt plan

NK 38 - Måletransformatorer er pr i dag inntatt som speilkomite i NK13

Hos NEK kan du lese mer om komitéene: https://www.nek.no/komiteer/nk13/ og https://www.nek.no/komiteer/nk38/

RENs representant: Knut Eliassen​

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for transformatorer og tilhørende utstyr for de fleste typer transformatorer over 1 kV. Komiteen dekker et bredt område og utarbeider tekniske krav til spesifikasjon, produksjon og testing av transformatorer.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk14/

RENs representant: Bjørn Inge Oftedal

NK 20 utvikler og overvåker standarder hovedsakelig relatert til kraft- og signalkabler. Standardene setter krav til konstruksjon og materialene som anvendes, samt testmetoder. Sikkerhetsaspektet ivaretas ved utarbeidelse av kravprofiler, både til komponentene i kabelen så vel som hele kabelen. Videre ivaretas sikkerhet ved utarbeidelse av standarder dedikert til spesifikke testmetoder, f.eks. elektriske tester, IEC 60811 for materialtester, IEC 60332 og IEC 60331-seriene for branntesting, samt EN-Standarder i forbindelse med innføring av CPR/Byggevareforordningen for nye brannkrav til kabler i Europa, eksempelvis EN 50399 for kabler.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk20/

RENs representant: Marius Engebrethsen

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for planlegging, drifting og vedlikehold av elnettet. Her inngår kommunikasjonsprotokoller, datamodeller og datautveksling innen fjernkontroll og lokalkontroll, og mellom SCADA og øvrige forretningssystemer hos netteiere og produsenter. Nye områder inkluderer datautveksling og styring av distribuert produksjon, og samkjøring av et felles europeisk elsystem.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk57/

RENs representant: Marius Engebrethsen​

Normkomité 64 "Bygningsinstallasjoner" er den av NEKs komitéer som behandler forhold knyttet til bygningsinstallasjoner og sikkerhet mot elektrisk sjokk.

NK64 er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider innen fagområdet bygningsinstallasjoner og lavspenningsanlegg generelt. NK64 søker å ha representasjon fra alle segmenter i bransjen slik at komitéen har bredest mulig grunnlag for de beslutninger som tas.

NK64 har utarbeidet normen NEK 400 "Elektriske lavspenningsanlegg - Installasjoner". Denne normen er av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blitt akseptert som en metodebeskrivelse for å tilfredsstille de sikkerhetskrav som er gitt i Forskrifter for Elektriske Lavspenningsanlegg (FEL). Normen dekker også forsyningsanlegg.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk64/

RENs representant: Hans Brandtun​

Denne komitéeen hos Norsk Standard tar for seg teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg. Normkomité 99 " Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg" er den av NEKs komitéer som behandler forhold knyttet til stasjoner over 1kV og sikkerhet mot elektrisk sjokk. NK99 er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider innen fagområdet. NK99 har utarbeidet normen NEK 440 " Stasjonsanlegg over 1 kV AC".

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk99/

RENs representanter: Kåre Espeland og Hans Brandtun

Komiteens arbeidsområder er elektriske lavspenningstavler og utstyr for plassering i disse som primært omhandler vern, brytere og kontrollutstyr. Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av NEK 439 Elektriske lavspenningstavler. NEK 439 bygger på NEK EN 61439 som er den såkalte «tavlenormen».

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk121/

RENs representant: Hans Brandtun​

Komitéen arbeider med standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet. NK 123 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 123.

Hos NEK kan du leser mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/n123/

RENs representant: Øyvind Slethei​

Norsk Elektroteknisk Komite og Statens vegvesen har inngått en samarbeidsavtale om å overføre arbeidet med de tekniske funksjonelle kravene for el- og ekom i vegnormal N601 til NEK. Normalen er fastsatt med hjemmel i veglova §13 og regulerer krav til kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av elektriske anlegg i veg infrastruktur.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk300/

RENs representant: Bjørn Inge Oftedal

Normkomiteen har utarbeidet normen NEK399 som ble godkjent av styret i NEK mars 2014. Denne beskriver metoder for tilknytning av installasjonene i boligbygg til elektrisk distribusjonsnett (elnett) og elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett). Normen gjelder for nye boliganlegg, herunder eneboliger, rekkehus og boligblokker.

Hos NEK kan du lese mer om komitéen: https://www.nek.no/komiteer/nk301/

RENs representant: André Indrearne (komitéleder) og Hans Brandtun​

Arbeidsgruppe under IECs Technical Committee 99X, som arbeider med revidering av NEK EN 50522, som er NEK 440 del 2: Design av jordingssystemer med spenning over 1 kV.

Hos International Electrotechnical Commission kan du lese mer om arbeidsgruppen.

Vi har to representanter i gruppen: Hans Brandtun (leder) og Kåre Espeland (medlem).

Komitéen arbeider med revidering av IEC 61936 om stasjoner over 1 kV.

RENs representanter: Kåre Espeland og Hans Brandtun