Styre og eiere i REN

Styret

Styreleder

Erik Longva Elvia

Medlemmer

Bjørn Rune Stubbe Tensio TS

Erik Andreas Tvedt BKK

Kristin H. Lind Fornybar Norge

Peter W Kirkebø Linja

Petter Tollefsen Glitre Nett

Tom Ivar Knutsen Etna Nett


Nestleder

Rannveig Eidem Norfolk Lnett

Varamedlemmer

Frode Johansen Linea

Harald M Andreassen Arva

Eiere i REN

 • Alta Kraftlag SA
 • Arva AS
 • Austevoll Kraftlag SA
 • Barents Nett AS
 • BKK AS
 • Dalane Energi AS
 • Dragefossen AS
 • El og IT Forbundet
 • Elinett AS
 • Elmea AS
 • Elvia AS
 • Energi Norge
 • Etna Nett AS
 • Everket AS
 • Fagne AS
 • Finnås Kraftlag SA
 • Fjellnett AS
 • Fusa Kraftlag SA
 • Glitre Nett AS
 • Griug AS
 • Hallingdal Kraftnett AS
 • Helgeland Kraft AS
 • Hålogaland Kraft Nett AS
 • Indre Salten Energi AS
 • Kraftia Energi AS
 • KS-Kommunesektorens organisasjon
 • Lede AS
 • Linja AS
 • Lnett AS
 • Luster Energiverk AS
 • Mellom AS
 • Meløy Energi AS
 • Mørenett AS
 • Nettselskapet AS
 • Nordkraft AS
 • Norgesnett AS
 • Rauland Kraftforsyningslag SA
 • Rauma Energi Produksjon AS
 • Repvåg Kraftlag SA
 • Ringerikskraft AS
 • Røros E-verk Nett AS
 • Selbu Energiverk AS
 • Sodvin Holding SA
 • Straumnett AS
 • Svorka Energi AS
 • Sygnir AS
 • Sør Aurdal Energi AS
 • Tensio TN AS
 • Tensio TS AS
 • Trollfjord AS
 • Vestmar Nett AS
 • Vevig AS