Luftnett

Luftnett er strømførende luftledninger montert i stolper eller master. Lavspenning luftledninger har spenningsnivå opp til 1 kV, mens høyspennings luftledninger har spenningsnivå over 1 kV. Mekaniske beregninger er en viktig del av prosjekteringsarbeidet innenfor luftnett. Vi har derfor flere nyttige verktøy og en rekke relevante RENblader innenfor dette området.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Kontaktperson fagområde

Portrett av Zvonko Tufekcic

Zvonko Tufekcic

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 404 00 375