netLIN 4 - Morgendagens prosjekteringsverktøy for luftlinjeanlegg

REN og Hallingkonsult utvikler nå fjerde generasjon prosjekteringsverktøy for luftlinjeanlegg der vi tar i bruk laserdata og FEM analyser mm.

Publisert 19. juni 2020

Zvonko Tufekcic

Prosjektleder

Bildet viser hvordan netLIN 4 fungerer

netLIN 4 blir delt opp i 3 moduler:

  • netLIN 4 Plan
  • netLIN 4 LV - Low Voltage
  • netLIN 4 HV - High Voltage


PLAN er et verktøy som benyttes til utarbeidelse av arbeidsunderlag, terrengprofiler, og for planlegging av trase.

PLAN kombinerer kart, matrikkel og laserdata i et verktøy som vil effektivisere dagens metode å jobbe på. PLAN brukes hovedsakelig for å planlegge luftlinjer, hvor man i løpet av noen sekunder kan utarbeide terrengprofil på noen sekunder som senere kan lastes inn i netLIN 3.

PLAN kan også brukes for å lage et arbeidsunderlag for montører, prosjektledere, eller eksterne entreprenører. Bildetil høyre viser ortofoto, matrikkel og bilde av mastepunkt.

I netLIN LV og HV kommer funksjonalitet hvor man kan utføre beregninger på alle komponenter, og generere materiellister og annen tilhørende dokumentasjon. Planlagt lansering på LV er desember 2020.

Funksjoner i netLIN Plan:

  • Effektiviserer måten å utarbeide terrengprofil
  • Bedre planleggingsverktøy enn tidligere
  • Matrikkel, ortofoto, bonitet
  • Arbeidsunderlag til montør
  • Eksport av terrengprofil til netLIN 3

Kontaktinformasjon:
For spørsmål vedrørende lisens og pris kontakt post@ren.no
For tekniske spørsmål kontakt post@netlin.no

netLIN-teamet

Kjell Dalen, Hallingkonsult ASProgramutvikler netLIN 3
Jan-Ivar Vinje, Hallingkonsult ASProgramutvikler netLIN 4
Zvonko Tufekcic, REN ASProdukteier
Kim Arne Boska, Elektroutvikling ASInnleid prosjektleder
Herman Gandrudbakken, Elektroutvikling ASInnleid linjeprosjekteringsekspert
Bildet viser hvordan verktøyet fungere