Status på det humanitære bistandsarbeidet til Ukraina

Vi har det siste året sammen med DSB og NVE arbeidet tett med kraftprodusenter, nettselskaper og leverandører til energibransjen for å bistå med å samle inn kritisk humanitært materiell til Ukraina. Kommuner og private har også sendt materiell via ordningen som DSB håndterer.

Publisert 30. mai 2023

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap

Materiell fra flere donatorer blir lastet opp for videre transport til Ukraina.

Omfattende arbeid

Arbeidet har til tider vært meget krevende da situasjonen til stadig forandrer seg og behovet av materiell endrer seg. Å bistå et land i krig er utfordrende og kokeboken «hvordan bistå» er i stadig redigering.

Til tross for dette har vi, i skrivende stund, sendt godt over 1 500 tonn med materiell som brukes til å gjenoppbygge det elektriske systemet i Ukraina.

Som dere muligens vet så er det en energikrig som Russland fører mot Ukraina og tidlige tall indikerte at ca. 40 % av transmisjonsnettet og 30 % av produksjonskapasiteten var satt ut av spill.

I tabellen ser en status fra uke 34- 2022 til uke 17-2023 over donert materiell. Her er alle koordinert av internasjonal vakt i DSB inkludert, både KBO og andre virksomheter, det vil si 36 donorer.

Tabell som viser hvilket materiell som er donert.

Oppdatert materielliste

14 dager etter at krigen startet så delte Ukraina en liste over materiell som det var behov for. Denne listen gikk fort ut på dato da behovet for materiell steg raskt i takt med angrepene på Ukraina.

Dette førte til at vi tok imot alt materiell som kunne tilbys og presenterte dette for Ukrainsk hjelpeorganisasjoner. Dette har vært svært effektivt, til tross for at vi til tider har ventet lenge på aksept av materiell og vi har også opplevd at materiell som blitt akseptert blir takket nei til i neste runde. Dette kan oppleves som frustrerende, men da må vi realitetsorientere oss og innse at vi jobber med et land som er under angrep fra en tidligere stormakt.

Ukraina har nå sendt ut en ny liste med materiell det er stort behov for og mye tyder på at landet ruster seg for neste vinter. Det er stort behov for arbeidsmaskiner og materiell. Se oppdatert liste.

Hvordan donere materiell?

Arbeidet som har blitt utført har vært av stor betydning og vi i lille Norge ligger på en 3. plass* over levert aggregatytelse. Dette er, som alle nettselskap vet, den viktigste innsatsfaktoren under plutselige strømavbrudd. Dette er noe vi er stolte over at fått til sammen med dere.

*I en intern NVE-oversikt er det pr uke 17-2023 donert generatorytelse rundt 27 MVA. I oversikten fra ERCC nedenfor er det oppgitt 11 MVA fra Norge. Den resterende ytelsen er inkludert under resEU , som er en sammenslutning av flere land (også Norge) Utstyr som videreformidles av rescEU blir ikke med i nasjonal statistikk.

Nå gjør vi som Ukraina og gjør oss klare for en våroffensiv; å få gjenbrukt elektriske komponenter med teknisk restlevetid. I den forbindelse kommer vi å sende ut spørreskjema om hvilke anlegg dere skal skifte ut/sannere i de nærmeste 5 årene.

Også UD ser viktigheten av samarbeide og de vil gi REN økonomisk støtte fremover for å bistå mer. Dette har også gitt oss muligheten til å ansette en ny person på lagret på Stord.