Nå er verktøyet «Støy» her!

Nettselskapene står ovenfor mange nye utfordringer og muligheter i kjølvannet av det grønne skiftet. På bakgrunn av dette har REN utviklet et praktisk verktøy for å hjelpe med planleggingen av nettstrukturen med tanke på Forskrift om Leveringskvalitet (FoL).

Publisert 23. januar 2024

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Verktøyet har fått navnet "Støy," og erstatter det nåværende verktøyet "Overharmonisk kalkulator" Verktøyet Støy ble lansert på webinaret vi hadde den 18. januar 2024.

Støy er et samarbeidsprosjekt med finansiering fra flere nettselskaper. Sammen med verktøyet utarbeides det også en prosjekteringsguide som hjelp til å ta hensyn til FoL når man prosjekterer nett.

Nå tilby vi to kurs i "Prosjektering av nye tilknytninger med årsak i det grønne skiftet." Disse kursene finner sted i Trondheim og i Porsgrunn, og vil dekke en rekke viktige temaer:

  • FoL med hensyn på det grønne skiftet
  • Måling av spenningskvalitet
  • Kvotering av spenningskvalitet
  • Prosjekteringsverktøy for fastsettelse av støykvoter inkludert metodikk for beregninger
  • Innføring i verktøyet Støy
  • Oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver/eksempler
  • Råd om prosjektering av nett med hensyn av spenningskvalitet i hele selskapet

Kurset er egnet for deg som arbeider fra ledelsesnivå til prosjektledere i nettselskaper, men også for deg med generell interesse for spenningskvalitet. Gjennom praktiske øvelser og gjennomgang av relevante temaer, gir kurset deg et solid grunnlag for å møte utfordringene og mulighetene som det grønne skiftet har.