Inntak og tilknytningspunkt

I tilknytningspunktet kobles kundens el- og ekomnett sammen med nettselskapets nett. Det er viktig at utformingen av tilknytningspunktet, eierforhold, ansvar og de involverte partenes plikter er standardisert. Da legges det til rette for effektiv samhandling og forutsigbarhet mellom partene. Våre bransjeretningslinjer for inntak og tilknytningspunkt tar utgangspunkt i normen NEK 399.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Kontaktperson fagområde

Portrett av André Indrearne

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

E-post:

Mobil: 909 38 792