Kabelnett

Kabelnettet består av alle typer kabler som benyttes til kraftoverføring. Fra stikkledninger til bolig i den ene enden og til sjøkabler som krysser fjorder og strekker seg til øyer i den andre. Vi tilbyr bransjeretningslinjer innen spesifikasjoner, planlegging, prosjektering og montasje av ulike typer kabelnett. Og ikke minst verktøyet Grøft, som lar deg prosjektere, dimensjonere og gjøre avanserte beregninger av din kabelgrøft.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg relevante RENblader

9000

Montasje av kabel

Retningslinjer for hvordan kabel skal håndteres ved oppbevaring, transport, utdragning, forlegning og montasje.

9200

Prosjektering av kabelanlegg

Retningslinjer for prosjektering av kabelanlegg. Målgruppen er prosjektledere, planleggere, prosjekterende og rådgivende personell.

9010

Utførelse av kabelrør i distribusjonsnettet

Leggeanvisning for rør beregnet på kraftkabler. Anvisningen gjelder for rør som skal bli en varig infrastruktur for inn- og uttrekking av kabler.

9008

Utførelse av grunne kabelgrøfter

Retningslinjer for utførelse med jordoverdekning mindre enn 0,4 meter.

9104

Utførelse av kabelskap 0,23 - 1 kV

Retningslinjer for korrekt utførelse av kabelskap ved oppføring eller nybygging.

9013

Spesifikasjon av lavspenningskabel

RENbladet beskriver LS-distribusjonsnettkabel, som skal legges direkte i bakken, i rør eller i kanal.

9014

Spesifikasjon av høyspenningskabel

RENbladet beskriver HS-distribusjonsnettkabel av typen énleder, som skal legges direkte i bakken, i rør eller i kanal. Spenningsnivå 12 - 36 kV.

9108

Montasje av skjøt og endeavslutning for 12 - 24 kV kabelnett

9112

Montasje av skjøt og endeavslutning for lavspennings kabelnett

9114

Valg av økonomisk tverrsnitt

Excel-basert verktøy for beregning av økonomisk tverrsnitt for en overføring.

9121

Beregning av trekkekrefter i rørføring

Bransjeanbefalinger for beregning av trekkekrefter i rørføring. Ved bruk av Excel-verktøyet i RENblad 9131 kan du beregne tilnærmet nødvendig trekkekraft og bestemme hvilken retning man bør trekke kabelen i.

9301

Prosjektering av sjøkabelanlegg

RENbladet beskriver beste praksis ved etablering av sjøkabelanlegg. Sjøkabelanlegg skal prosjekteres etter krav fra forskrifter, normer og anbefalinger.

Kontaktperson fagområde

Portrett av Marius Engebrethsen

Marius Engebrethsen

Prosjektleder

E-post:

Mobil: +47 992 78 985