Verktøyet Grøft er lansert!

Verktøyet Grøft er nå publisert. I verktøyet har man mulighet for enkelt å tegne grøftesnitt, gjøre masse- og mengdeberegning, beregne termisk ledningsevne og beregne magnetfelt.

Publisert 2. desember 2019

Bjarte Sandal

Avdelingsleder Kunde

Grøft finner man i REN Prosjektsystem. I prosjektsystemet kan man opprette prosjekt, og til hvert enkelt prosjekt kan man lage flere grøftesnitt. Alt vil bli lagret på ditt selskap og din bruker.

Bilde viser hvordan det ser ut i prosjektsystemet når man har et prosjekt med tre grøftesnitt
Bilder viser en illustrasjon over grøftesnitt

Figuren over viser et prosjekt med tre grøftesnitt. På hvert grøftesnitt legger man inn lengde og så får man gjort en masseberegning både for hver enkel delstrekning, og for hele prosjektet. I dette vinduet kan man også kopiere, flytte og slette delstrekninger.

Funksjonen «kopier delstrekning» gjør det enkelt å lage mange nesten like delstrekninger der man eksempelvis bare har en kabel som svinger inn i eller ut av grøften.

Bildet viser figur med grøftesnitt

I verktøyet kan man tegne grøftesnitt ved å legge inn egenskapene til grøften og hva den skal fylles med. På denne måten kan man lett tegne alt fra enkle til svært kompliserte grøftesnitt.

Bilde er en figur sin viser magnetisk induksjon

Når man er ferdig å tegne grøftesnittene kan disse beregnes med hensyn på termiske forhold og magnetfelt. Beregningene er delt inn i tre nøyaktighetsnivåer og kan ha stor forskjell i beregningshastighet. Erfaringsmessig gir «Lav nøyaktighet» ganske bra resultat og beregningen går raskt. På denne måten kan man kjøre mange tester for å komme frem til en fornuftig konfigurasjon, før man kjører en beregning med høy nøyaktighet.

Beregningsverktøyet er utviklet gjennom FoU prosjektet «Økning av belastningsevnen til jordkabel» og benytter Comsol Multiphysics som beregningsmotor.

I verktøyet kan man ta ut rapporter for hver enkelt delstrekning eller for hele prosjektet. Rapportene er delt inn i enkle rapporter som kan benyttes mot eksempelvis graveentreprenører eller man kan ta ut avanserte rapporter som også inneholder termiske- og magnetfeltberegninger.

RENgrøft er et verktøy som REN kommer til å satse mer på fremover. Vi har allerede en liste med funksjoner som vi kommer til å jobbe med til neste versjon av verktøyet. Vi kjører også et FoU-prosjekt der vi ser på dynamisk belastning av kabler. Gjennom forskningsprosjektet satser vi på å videreutvikle beregningsmodellene slik at man kan ta for seg enda flere beregningstilfeller.

Se instruksjonsvideoer for funksjoner og bruk av RENgrøft.

Ved spørsmål om RENgrøft kan Kåre Espeland kontaktes.