Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er et engangsbeløp som kunden må betale for å dekke kundespesifikke investeringer i nettet. Nettselskapene skal fastsette og kreve inn anleggsbidrag for å dekke hele eller deler av kostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. I tillegg skal nettselskapet fastsette anleggsbidrag når kunden ber om økt kvalitet.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Kontaktperson fagområde

Portrett av André Indrearne

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

E-post:

Mobil: 909 38 792