Espen Masvik i REN fikk utmerkelse fra IEC

I forbindelse med NEKs årsmøte 22. mai i Oslo mottok Espen Masvik fra REN IEC «1906 Award» fra NEKs styreleder, Håkon Rem, som anerkjennelse for hans innsats i TC99 med å lede prosjektet IEC TS 61936-01.

Publisert 12. juni 2024

Øyvind Slethei

Prosjektleder

IEC «1906 Award» deles ut som en anerkjennelse for eksepsjonelle, nylige individuelle prestasjoner - et prosjekt eller annet spesifikt bidrag - som har bidratt til å fremme IECs aktiviteter på en betydelig måte. Espen har ledet arbeidet med å lage en teknisk spesifikasjon som fastsetter prinsipper for å sikre samsvar mellom publikasjoner innenfor høyspenning for å koordinere design, valg av utstyr, drift og vedlikeholdsaktiviteter for oppføring av elektriske høyspenningsinstallasjoner på en sikker måte.

Det er chair og sekretær i TC 99 som har nominert Espen. REN gratulerer Espen med utmerkelsen og setter pris på det viktige arbeidet han gjør innenfor standardisering nasjonalt og internasjonalt. Espen er aktiv i flere komitéer og arbeidsgrupper i NEK, IEC og Cigre.

Espen Masvik i REN sammen med NEKs styreleder Håkon Rem.
Espen Masvik i REN sammen med NEKs styreleder Håkon Rem.

REN deltar aktivt i komitéarbeid

Det er viktig for REN å delta i komitéarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Der får vi være med å påvirke rammer og regelverk som gjelder for bransjen. Dermed får vi også god innsikt i den faglige bakgrunnen for nye og gjeldende standarder.

REN deltar i 18 komitéer gjennom NEK og har lederskapet i flere av disse.

Gjennom aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale komitéer får vi et solid og bredt nettverk. Dette bidrar til utvikling av kompetansen til våre medarbeidere og gjør at vi kan hjelpe bransjen med anbefalinger, verktøy og kompetanse som er bygget på et solid faglig grunnlag.