Tilknytningsprosesser på Temadager Tilknytning

Jobber du med kundetilknytning er dette arrangementet du må få med deg i 2023.

Publisert 26. april 2023

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

Illustrasjon viser ladestasjoner for biler

– Dette passer bra med temaene vi har på årets temadager for tilknytning, sier André Indrearne som er arrangementsansvarlig for temadagene. Det er spennende å ta del i det grønne skiftet, men det er store utfordringer med å imøtekomme alle de nye tilknytningene. Mangel på nettkapasitet er en utfordring. Bransjen må samarbeide og dele kunnskap. Dette er noe av hovedmålet med et slikt arrangement. En plass der bransjen kan møtes for å høre erfaringer og der myndighetene gjennomgår de overordnede rammene som setter føringer for mange av prosessene rundt tilknytning.

REN er en viktig aktør som innholdsleverandør i en tilknytningsprosess. Vi satser på verktøy, RENblader og gode avtalemaler som skal hjelpe nettselskapene i en travel hverdag.

På temadagene blir det diskutert flere sentrale emner. Myndighetenes rammer og retningslinjer vil være en viktig del av arrangementet. Det vil også bli fokusert på tilknytning og de ulike vilkårene som er involvert i denne prosessen. Bransjestandarder for tilknytning vil bli presentert og diskutert.

Under tekniske rammer går vi nærmere inn på sjekkliste for en driftsmessig forsvarlig vurdering, spenningskvalitet og dimensjoneringskriterier.

Til slutt vil det bli diskutert anleggsbidrag og hvilke alternativer man har dersom tilknytningen ikke vurderes som driftsmessig forsvarlig. Nærmere bestem tilknytning med vilkår om utkobling. Disse temaene vil være viktige for alle som jobber med tilknytning og elektrifisering.