Sikker kraftforsyning i en usikker tid

I en tid preget av usikkerhet og flere påkjenninger på samfunnet, har Norges kraftforsyning tradisjonelt sett vært pålitelig og sterk. Imidlertid har de siste årene med pandemi, energikrise, geopolitisk uro, ekstremvær, samt naturkatastrofer som flom og skred, utfordret beredskapen innen kraftforsyningen.

Publisert 12. desember 2023

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil belyse mange av disse utfordringene på Kraftberedskapskonferanse den 16. og 17. januar 2024 på Thon Hotel Arena. Konferansen belyser måter kraftforsyningen kan styrkes på for å møte ulike trusler, forbedre sin motstandsdyktighet og tilpasse seg bedre til de utfordringer som gjelder.


Konferansen gir en flott mulighet for aktører innen kraftsektoren til å samles, dele kunnskap og erfaringer, samt utforske mulige løsninger for å sikre en pålitelig kraftforsyning i en stadig mer uforutsigbar verden.


Deltakerne vil få tilgang til oppdatert informasjon og erfaringer innen flere nøkkeltemaer som er avgjørende for kraftforsyningen:

  • Totalberedskapskommisjonen sier «Nå er det alvor», hvordan treffer dette norsk kraftsektor?
  • Beredskap mot nye trusler: Søkelys på både cyber og fysiske domener.
  • Robusthet under og etter ekstremværshendelser: Hvordan opprettholde en pålitelig kraftforsyning?
  • Sikkerhet i driftskontroll for nye og eksisterende aktører i kraftforsyningen
  • NVEs anbefalinger basert på tilsyn og hendelsesrapporter
  • Reparasjonsberedskap i globale krisetider: Tilpasninger i en mer utfordrende global situasjon.


NVE har delegert ansvaret for den praktiske gjennomføringen av konferansen til REN. Vi verdsetter dette tillitsvervet og er glade for å påta oss oppgaven.