REN bransjestandard for tilknytning og elektrifisering

Større grad av elektrifisering, samt tydelig krav til dokumentasjon av tilknytningsprosessen fra myndighetene øker behovet for felles retningslinjer på tvers av områdekonsesjonærer. Vi opplever stor aktivitet blant våre brukere innenfor fagområdet tilknytning/elektrifisering.

Publisert 21. juni 2021

André Indrearne

Prosjektleder

Bilde viser et fiskeoppdrettsanlegg

Helt siden 2010 har vi jobbet målrettet for å utvikle bransjeretningslinjer på ulike type tilknytninger. Forrige måned publiserte vi en ny versjon av RENblad 4100 som beskriver de aller fleste type tilknytninger på lavspening. NEK 399 er en viktig standard for koordinering av el og ekom. Ny versjon av standarden kommer på høring i juni og vi oppfordrer bransjen til å lese igjennom høringsdokumentet og komme med eventuelle kommentarer til NEK.

Økt samhandling mellom partene ved tilknytning

Vi har som beskrevet i tidligere artikkel etablert eget gratis-abonnement for installatører. Dette for å bidra til lettere saksbehandling for nettselskapene. Her får installatørene tilgang til de viktigste RENbladene knyttet til inntak. Ny versjon av RENblad 4100 inneholder noen strukturelle endringer som tydeliggjør de tre hovedmetodene for tilknytning metode A, B og C iht. NEK 399.

Innen disse tre hovedmetodene har vi utarbeidet mange eksempler illustrert med enlinjeskjema og 3D-tegninger. Dette gir et bedre grunnlag for samhandling mellom partene ved en tilknytning. Et nytt eksempel i RENbladet er forsyning til havbruksanlegg som myndighetene har presisert egne krav til. Dette er omtalt i artikkel fra RME. Myndighetene presiserer krav om 1000V som leveringspliktig spenning. Vi har hatt eget prosjekt på dette og vil i løpet av juni publisere RENblad 9116 som omhandler 1000V.

Alle enlinjeskjema og tegninger i RENbladet inneholder nå REN-logo og vi presiserer krav til kildehenvisning dersom illustrasjoner og enlinjeskjema benyttes.

NEK 399 ute på høring

NEK 399 er en viktig standard som danner grunnlag for mye av innholder i RENs mest brukte RENblad 4100. Standardene legges i disse dager ut høring. Ønsker du mer informasjon fra NEK så finner du det her.

Høringsperioden vil være 3 måneder. NK 301 forvalter standarden og jeg som komitéleder anbefaler bransjen å lese igjennom høringen og komme med eventuelle kommentarer. Standarden har fått et utvidet virkeområde som nå også dekker tilknytning med høyspent grensesnitt. Viktige forhold vedrørende høyspent grensesnitt er beskrevet i RENblad 4101.