Vi lanserer gratisabonnement for installatører

Arbeidet som utføres i grensesnittet mellom nettselskap og kunde utføres ofte av en installatør. Det er viktig at alle parter planlegger og utfører anlegg etter samme retningslinjer. Vi innfører derfor gratisabonnement for installatører, som gir tilgang til det viktigste innen tilknytningspunkt og måling.

Publisert 23. mars 2021

Bjarte Sandal

Avdelingsleder Kunde

Bilde viser instrumenter som installatører bruker

- Gratisabonnementet er tilgjengelig for selskaper som driver installatør- og montasjevirksomhet i Norge. Når selskapet har tegnet abonnement, kan alle ansatte få egen pålogging for nedlasting av RENblad

André Indrearne, fagansvarlig for lavspenningsnett i REN

En av fordelene med abonnementsordningen er at nettselskapet eller entreprenøren det gjøres arbeid for, kan dele sine RENblad-merknader med installatøren. Da er installatøren alltid oppdatert, og kan utføre arbeidet i tråd med retningslinjene som til enhver tid gjelder.

Se oversikt over gratisinnholdet her.

Utvidet abonnement med over 150 RENblader

Mange nettselskap har etablert ordninger for prekvalifisering av installatører som arbeider i kundegrensesnittet. Installatørene vil da utføre arbeid på anleggsdeler som er innenfor nettselskapets leveringsplikt. Dette vil typisk være etablering av stikkledning fra kabelskapet og frem til kundens grensesnitt som er i tilknytningsskapet.

Her tilbyr vi et utvidet abonnement for installatører, som gir tilgang til over 150 RENblader. Her får man tilgang til alt i gratisabonnementet i tillegg til alle RENblader innen

  • Måling i 4000-serien
  • Tilknytningspunkt i 4100-serien
  • Utendørsbelysning i 4500-serien
  • Felles retningslinjer i 8000-serien

I tillegg får man tilgang til alle RENblader det er referert til i RENblad 4000 – 4999.

Både gratis- og utvidet abonnement kan bestilles direkte på www.ren.no/installator.