Presentasjon av RENstøy på Cired 2023

12.–15. juni var SINTEF Energi og REN i Italia på den internasjonale messen CIRED - International Conference & Exhibition on Electricity Distribution for å presenterte RENstøy.

Publisert 26. juni 2023

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Tor Inge Reigstad fra SINTEF Energi presenterte selve artikkelen på en utmerket måte under temaet Power Quality and Electromagnetic Compatibility.

Konferansen CIRED ble arrangert for 27 gang.

Bilde viser Tor Inge Reigstad og Bjørn Inge Oftedal foran poster som ble presentert.
Tor Inge Reigstad og Bjørn Inge Oftedal foran poster som ble presentert.

Tor Inge har skrevet artikkelen sammen med Bendik Nybakk Torsæter og Henning Taxt i SINTEF Energi. I tillegg har Henrik Kirkeby og Thor Holm i PQA og Bjørn Inge Oftedal i REN bidratt som en del av IPN prosjektet RENstøy.

I prosjektet bidrar også nettselskapene Elvia, Glitre, Lede, Fagne, Mørenett og Tensio TN.

Konferansen inneholdt også en poster-session hvor en kortversjon av prosjektet ble presentert av Bjørn Inge Oftedal i REN.