Ny versjon av verktøyet Anleggsbidrag

REN har de siste månedene jobbet med videreutvikling av verktøyet anleggsbidrag.

Publisert 20. mars 2024

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

I desember omtalte vi de nye funksjonene knyttet til anleggsbidrag i regionalnett. Siden den tid har vi jobbet med bedre dokumentasjon av selve utførelsesfasen etter at kunden har akseptert anleggsbidragsavtalen. Vi erstatter derfor fasen «sluttoppgjør» med en ny fase som kalles "Endringsmelding/sluttoppgjør". Dette gir bedre dokumentasjon og kontroll på endringsmeldinger iht. kontrollforskriften § 16-3. Fasen etableres når man kommer til utførelsesfasen i prosjektet. Da dokumenterer man endringer som oppstår underveis i utførelsesfasen og legger inn faktiske kostnader for prosjektet før sluttoppgjør fullføres. Her vil man kunne dokumentere endringsmeldinger, enten det er forårsaket av kunden eller ikke. Dette er relevant med hensyn til 15 %- regelen som er beskrevet i kontrollforskriften § 16-11. For hver endringsmelding blir det generert et kundebrev som beskriver årsak til kostnadsendringen.

Skjermdump fra verktøyet som viser endringsmeldinger
Skjermdump fra verktøyet som viser endringsmeldinger

REN har også jobbet med bedre oversikt i sluttoppgjøret og oversikt på kostnader.

Gratiswebinar 18. april

For å gi en mer utfyllende informasjon knyttet til de nye oppdateringene inviterer vi til webinar etter påske. På webinaret informere og demonstrere vi de nevnte funksjonene. Det er også utført en del mindre justeringer som vi vil vise. Meld deg på her.

Nye endringer i Kalkyle

Minner også om webinaret3. april som omhandler oppdateringer i verktøyet Kalkyle. Har du ikke mulighet for å delta denne dagen vil du uansett få tilsendt opptaket i etterkant om du melder deg på. Dette vil jeg ha med meg.