Gjennomfør beregninger av anleggsbidrag i regionalnettet ved hjelp av RENs verktøy!

Vi har oppdatert verktøyene for anleggsbidrag i regionalnettet, tilpasset Kontrollforskriftens § 16-10 for bedre beregninger. Vi tilbyr skreddersydde budsjettkoder og enklere prisjusteringer basert på erfaringsdata. Den siste oppdateringen inkluderer forbedringer i anleggsbidragsberegninger, fritekst i brevmaler og bedre brukervennlighet. Flere forbedringer for prosjektdokumentasjon er planlagt.

Publisert 8. desember 2023

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

Oppdateringer på RENs verktøy for anleggsbidrag

Anleggsbidrag i regionalnett kan være krevende og med det store presset på nettilknytning av større effekter har det vert et stort ønske fra våre brukere om at RENs verktøy for anleggsbidrag skulle bli tilpasset regelverket i Kontrollforskriften § 16-10. Det er selvsagt andre deler av Kontrollforskriften som er relevant også, men §16-10 omhandler ulike grenseverdier og reduksjonsfaktorer som er viktig for beregninger i regional- og transmisjonsnettet. Det er derfor hyggelig å kunne informere om disse kravene nå er implementert i vårt verktøy!

Skjermdump fra verktøyet viser reduksjonsfaktor ved anleggsbidrag i regionalnettet.
Skjermdump fra verktøyet viser reduksjonsfaktor ved anleggsbidrag i regionalnettet.

Budsjettkoder for regionalnettet

For å kunne gjøre gode kostnadsberegninger i regionalnette krever det kunnskap og erfaringstall fra lignende prosjekt. Vi har i mange år på oppdrag fra NVE jobbet med kostnadsrapportering i regionalnettet. For mer informasjon, se våre nettsider. Basert på dette har vi ulike budsjettmaler for regionalnettet som kan benyttes ved kostnadsberegning. Vi i REN er selvsagt klar over prisbildet som har utviklet seg de siste to årene. Spesielt på krafttransformatorer, men også annet utstyr i regionalnettet. Vi har derfor lagt til rette for enkel justering av priser basert på erfaringstall for denne type anlegg. Man vil da kunne treffe bedre i et uforpliktende estimat. Det er viktig å være tydelig ovenfor kunden at dette er estimat hvor det er knyttet stor usikkerhet før man henter inn faktiske priser. Følgende forbedringer og endringer er gjort i denne versjonen:

  • Tilpasninger for beregning av anleggsbidrag i regionalnettet.
  • Mulighet for å kunne legge til fritekst i brevmalene.
  • Enklere kopieringsfunksjon av budsjettkoder ved beregning av reinvesterings- og fremskyndingskostnader.
  • Bedre oversikt på % andel kunden har i ulike fellesanlegg.
  • Mindre justeringer i brukergrensesnittet.
  • Flere oppdateringer den nærmeste tiden

Denne oppdateringen er en av flere oppdateringer som vil komme den nærmeste tiden. Vi jobber også med løsninger for bedre kontroll og dokumentasjon av endringsmeldinger i prosjekt. Dette er særlig viktig ift. 15 % regel om kostnadsoverskridelse i prosjekt. Her er det viktig med sporbarhet og dokumentasjon på endringsmeldinger underveis i prosjektet.