Kostnadsberegningsverktøyet Kalkyle oppdaterer prisene

REN sitt Kalkyleverktøy er et sentralt verktøy for kostnadskalkulasjon i nettbransjen, og det er spennende tider for oss som jobber med Kalkyle!

Publisert 25. juni 2024

Martin Brandtun

Prosjektleder

Vi var allerede klar med flere forbedringer tidligere i år, men vi har klare flere prosjekter for å forbedre ytterligere!

MEN, vi kan ikke bare videreutvikle verktøyene våre, vi har også viktige årlige oppdateringer når det gjelder priser. For de som har brukt Kalkyle en stund, så er man kjent med begrepene REN priser og selskapspriser.

Selskapspriser er viktig å bruke for å få mest mulig korrekte priser for ditt selskap, derfor ble Kalkyle videreutviklet tidligere i år, og det har aldri vært enklere å få på plass selskapspriser i Kalkyle. Materiellpriser kan lastes direkte i Kalkyle og du kan laste opp nye versjoner selv, så ofte du vil. Brukere av Kalkyleverktøyet vil nå kunne oppdatere ressurs- og materiellpriser uavhengig av RENs revisjonssyklus, noe som gir større fleksibilitet og aktualitet. For mer informasjon om dette og mer, se tidligere nyhetsartikkel Nylansering av verktøyet Kalkyle.

Når det gjelder REN priser er dette gjennomsnittspriser for ressurs og materiell.

  • Ressurspriser oppdateres årlig, og dette ble klart tidligere denne måneden. Se detaljer om dette her
  • Gjennomsnittspriser for materiell, har vi siden 2023 hatt et pågående prosjekt for å kunne få en mer reell gjennomsnittspris og ikke minst kunne oppdatere den oftere. Vi er i gang med å gjennomgå materiell dataen, men det er mye data og det er behov for en del manuell gjennomgang for å kvalitetssikre at det er riktig pris. Vi håper å ha dette klart i august.