Nylansering av verktøyet Kalkyle

Mandag 19. april ble det publisert ny versjon av verktøyet Kalkyle. Oppdateringen gjøres først og fremst for å løfte systemet over på ny teknologiplattform.

Publisert 20. april 2021

Magne Solheim

Prosjektleder

Bildet viser kalkyleverktøyet

Dette skal gjøre verktøyet raskere, mer stabilt, fungerer bedre på mindre skjermflater, og fører direkte til at man nå trygt kan ha fremme to prosjekter i to forskjellige faner i nettleseren. Vi anbefaler imidlertid IKKE å ha SAMME prosjektet åpent to steder samtidig, da dette kan føre til uforutsigbare effekter. Vi har også gjort noen endringer i utseende og funksjon, forhåpentligvis til glede for dere brukere.

Hva er nytt?

Mulighet for å skjule «opsjoner» uten å slette disse. Opsjoner er koder som kommer fra kostnadsmalen uten mengde. De er ment som en huskeliste. Ikke vanlig forekommende, men kan lett brukes uten å måtte søke i systemet. Det kan være hensiktsmessig å skjule disse i perioder mens man jobber med strukturen i kalkylen.

Mulighet for å kopiere hele budsjettkoder Tidligere har kopifunksjonen kun fungert internt i hver kalkylemal. Nå fungerer den også på en hel mal. Hensiktsmessig når man har identiske objekter i en kalkyle, eksempelvis kabelskap eller master.

Endret visning av detaljer for hver kode Hittil har man måttet klikke på ikonet for en kode for å få en pop-up med egenskapene for denne. Nå er det avsatt et eget felt for visning av disse egenskapene, og man trenger bare klikke på koden for å få frem dette. Feltet dukker som standard opp på høyre side, men kan konfigureres til å viser i bunnen av bildet i stedet.

(Administrator) Endret grensesnitt for administrasjon av selskapspriser Dersom du har rollen «Prosjektsystem administrator» får du opp en mulighet til å administrere ditt selskap sine ressurs- og materiellpriser. Grensesnittet for dette er nå gjort mer likt de andre i RENs systemer med tanke på søk og filtrering. Det er også laget en «lås opp» funksjon for at man ikke skal endre data uforvarene.

Klipp, lim og kopier fungerer nå med drag and drop. Standard drag and drop innebærer «flytt». Hold nede «Shift» mens du drar, så endres dette til «Kopier». Her går det også an med multiselect ved bruk av shift og ctrl. Disse funksjonene kan også nås fra menyen i toppen.

Dobbeltklikk for å ekspandere fungerer nå i tillegg til å trykke på vinkelen foran koden.

Ekstra reisetid. I påvente av at vi får implementert funksjonalitet rundt dette direkte i kalkylen, har vi lagt inn et menypunkt på dette med en liten orientering, og mulighet for å laste ned en ecxcel-fil som beregner ekstra reisetid i prosjekter som ligger langt unna bosted/oppmøtested.

Dyp ekspander / kollaps. Det er nå mulig å ekspandere en hel seksjon av kalkyletreet fullt ut med ett klikk. Dette kan gjøres fra toppen av en budsjettkode, eller fra et vilkårlig sted inne i treet.

Sorteringsalternativ. Treet kan nå sorteres alfabetisk på navn i tillegg til numerisk. En kan også velge å gruppere på kodetype.

Lokasjon -> merknad. Vi endrer navnet på lokasjonsfeltet til Merknadsfelt. Bruken er like fleksibel som før.

Markering av nye koder i kalkylen. Når du nå legger inn nye elementer i kalkylen, vil de bli markert med en gulfarge, slik at du ser hvor de blir plassert i trestrukturen.

Søkefunksjonen er forbedret.

Brukergrensesnittet for å legge til nye koder i treet er endret. Knapp for dette er plassert under kalkyletreet, og katalog-innholdet dukker opp til høyre i bildet.

Bruken av fastpris er nå endret slik at denne kan være negativ.

Bruken av rapporter: parametre som pris – RENblad og annet som er relevant for den aktuelle rapporten dukker nå opp som avkrysninger i en dialogboks før rapporten kjøres.

Import av Netlin-fil er ikke lengre støttet. Eksport av slike er heller ikke mulig i nyere versjoner av netLIN. Vi kommer tilbake til temaet når materielldatabase-prosjektet er startet i REN.

Administrasjon av priser og generelle rapporter er flyttet til nytt sted.

Alt i alt håper vi at du blir fornøyd med det nye brukergrensesnittet, og finner at det er enklere og kraftigere enn det forrige.