Forskningsprosjektet Kompakte grøfter

Nå har nettselskap, kommuner og andre aktører med infrastruktur i bakken mulighet til å delta i forskningsprosjektet "Kompakte grøfter".

Publisert 23. juni 2022

Erik M. Melvær

Produkt- og forretningsutvikler

Bilde viser OPI-kanal

Bakgrunn

De neste 20 årene må norske kommuner investere 330 milliarder i oppgraderinger av kommunale vann- og avløpssystemer. Nettselskapene står foran store investeringer i nettoppgradering som følge av økt elektrifisering, tilknytninger og effektbehov. Fjernvarme og fiber skal også bygges ut i denne perioden. Mye av denne infrastrukturen skal under bakken og det er en stor utfordring at anleggene krever mye areal i gatene. Det blir kostbare graveprosjekt og samarbeid er vanskelig. Derfor velger flere aktører å grave kun for sine anlegg, med den konsekvens at det blir gjentagende oppgravinger av gatene.

Vi arrangerer et informasjonswebinar om prosjektet tirsdag 23. august
Gå til påmelding.

Hovedmål

Prosjektet skal utvikle kompakte løsninger som beslaglegger halvparten av det areal i veier og gater som er vanlig for fellesgrøfter i dag. Å utvikle et konsept for fellesgrøfter som fører til utstrakt samarbeid, slik at alle aktører er med når fellesgrøfter bygges.

Forventede resultater

  • Bedre samarbeid, deltakelse og prosjektgjennomføring for alle aktuelle kabel- og ledningsaktører samt veimyndighet i fellesgrøfter
  • De totale grøftekostnadene skal ned
  • Klima, bærekraft og miljø får et betydelig bedre resultat enn dagens metoder for fellesgrøfter
  • Prosjektet utvikler gode løsninger som fungerer godt i drift av anleggene

Finansiering

Prosjektet skal gå over tre år og vil bli finansiert av deltagende kommuner, nettselskap og andre aktører. Som samarbeidspartner får du mulighet til å påvirke prosjektet og resultater.

Årlig budsjett: 3,55 millioner NOK,
Total budsjett: 10,65 millioner NOK.

Planlagt oppstart av prosjektet er høst/vinter 2022.

  • Forskningsrådet har godkjent prosjektet som skattefunn.
  • Prosjektet blir godkjent innunder NVE sin forskning- og utviklingsordning.

Typisk finansiering for en samarbeidspartner vil være fra 30 000 til 300 000 NOK pr år. Det er opp til hver enkelt samarbeidspartner å bestemme hvor mye finansiering en ønsker å bidra med.

SINTEF Energi i Trondheim deltar som forskning- og utviklingsleverandør. REN AS er prosjekteier.

Ta kontakt med prosjektleder ved interesse
Prosjektleder: Tom Baade-Mathiesen
E-post: tom@baadem.no
Telefon: 454 01 206

Frist for å melde interesse er fredag 16. september 2022.