Hovedinnhold

Kompakte grøfter – Fremtidens fellesgrøfter?

På dette webinaret vil vi presentere skattefunnprosjektet Kompakte grøfter.

Om webinaret

De neste 20 årene må norske kommuner investere 330 milliarder i oppgraderinger av kommunale vann- og avløpssystemer. Nettselskapene står foran store investeringer i nettoppgradering som følge av økt elektrifisering, tilknytninger og effektbehov. Fjernvarme og fiber skal også bygges ut i denne perioden. Mye av denne infrastrukturen skal under bakken og det er en stor utfordring at anleggene krever mye areal i gatene. Det blir kostbare graveprosjekt og samarbeid er vanskelig. Derfor velger flere aktører å grave kun for sine anlegg, med den konsekvens at det blir gjentagende oppgravinger av gatene.

Målet til prosjektet er å utvikle kompakte løsninger som beslaglegger halvparten av det areal i veier og gater som er vanlig for fellesgrøfter i dag, samt å utvikle et konsept for fellesgrøfter som fører til utstrakt samarbeid, slik at alle aktører er med når fellesgrøfter bygges.

Forventede resultater fra prosjektet

  • Bedre samarbeid, deltakelse og prosjektgjennomføring for alle aktuelle kabel- og ledningsaktører samt veimyndighet i fellesgrøfter
  • De totale grøftekostnadene skal ned
  • Klima, bærekraft og miljø får et betydelig bedre resultat enn dagens metoder for fellesgrøfter
  • Prosjektet utvikler gode løsninger som fungerer godt i drift av anleggene
Portrett av Marius Engebrethsen

Fagansvarlig

Marius Engebrethsen

Prosjektleder

E-post:

Mobil: +47 992 78 985

Kabelnett • Grøft

Portrett av Siv Hauge

Arrangementsansvarlig

Siv Hauge

Markeds- og arrangementskoordinator

E-post:

Mobil: 917 18 666

Foredragsholdere

Tom Baade-Mathiesen

Innleid prosjektleder i REN

Tom Baade-Mathiesen har 36 år erfaring hos rådgiver med hovedvekt på rådgivning innen teknisk infrastruktur i tillegg til ledelse. Han er nå ansatt i halv stilling som universitetslektor hos OsloMET. I tillegg har han sitt eget enkeltpersonsforetak og er innleid som prosjektleder for REN i FoU-prosjektet Kompakte grøfter støttet av NFR.

Han har vært med siden oppstarten av Samarbeidsforum for Ledninger i grunnen, i tillegg var han komiteleder for komiteen som utarbeidet NS3070 del I og II.

Marius Engebrethsen

Prosjektleder i REN

Ansvarsområder:
Kabelnett • Grøft

Hvordan gjennomføres webinaret?

Meld deg på og du vil motta en lenke på e-post innen 30 minutter før sendestart. Underveis kan du stille spørsmål til foredragsholder via chat.