Kabler utgjør ryggraden i infrastrukturen som sikrer at strømmen når frem dit den trengs

I dagens samfunn er elektrisitet avgjørende, og kabler spiller en viktig rolle for å sikre strømforsyningen. Bak denne tilsynelatende enkle oppgaven er det et komplisert nettverk av lover og forskrifter som styrer alt fra kabelberedskap til miljøhensyn.

Publisert 20. mars 2024

Marius Engebrethsen

Prosjektleder

Cross section of high-voltage cable High quality photo

Retningslinjer og beste praksis

På Temadager Kabel i april samler vi bransjefolk for å diskutere disse temaene. Fra forventninger til kabelberedskap til utførelse av landtak, vil foredragsholderne gi innsikt i de nyeste retningslinjene og beste praksis for å sikre at kabelanlegg fungerer sikkert. Gjennom presentasjoner om reparasjonsberedskap, ledningsforskrifter og relevante nyheter vil du få en forståelse av de regulatoriske rammene som styrer kabelinfrastrukturen.

Miljøhensyn og teknologiske fremskritt

Du vil også få høre om provisoriske kabler, kabelvernrør og trenching av kabler. I tillegg vil det bli diskutert hvordan miljøhensyn veies inn i offentlige anskaffelser og hvordan teknologiske fremskritt påvirker tilstandskontroll av kabler. Første dag avsluttes med en oppdatering om nyheter innen regionalnett og sjøkabler.

Utfordringer og muligheter

På dag to av arrangementet vil vi komme inn på temaer og utfordringer knyttet til design og planlegging av kabelinfrastruktur. Presentasjonene vil utforske ulike aspekter ved prosjektering, inkludert kryssing av kabelanlegg og dimensjonering av overspenningsavledere. Vi fokuserer også på kabelskjerming, tilkoblinger og optimalisering av grøft for flere kabelsett. Videre vil den pågående forskningen på kraftkabler og fremtidige planer innen grøft bli drøftet.

Ved å delta på temadagene vil du få en verdifull mulighet til å lære om de nyeste trendene og beste praksis innen prosjektering av kabelanlegg.