Hovedinnhold

Kostnadsrapportering regionalnett

Et godt kostnadsgrunnlag for nettanlegg er viktig både for å sikre godt underlag for planleggingsformål og riktig økonomisk regulering. NVE har sikret dette ved å pålegge rapportering av faktiske kostnadstall i konsesjonsvilkårene for regionalnettet. For å gjøre det enkelt å etterleve dette, har vi laget rapporteringsskjemaer som er skreddersydd for innrapportering av kostnadsdata for spenningsnivå 45 - 170 kV.

Les om nytt krav til rapportering av faktisk kostnader for nettanlegg i regionalnettet hos NVE.

Innsamlingsskjemaene er Excel-baserte, og har flere deler som ligger i ulike arkfaner. Alle arkfanene må fylles ut, og det er viktig å skrive inn kommentarer der det er nødvendig. Utfylte skjema sendes til kostnadsdata@ren.no.​

  • Last ned Rapporteringsskjema – Stasjon
  • Last ned Rapporteringsskjema – Kabel
  • Last ned Rapporteringsskjema – Linje

Vi jobber med å gjennomgå innrapporterte skjemaer, og har planer om å legge disse til kostnadskatalog for regionalnett mot slutten av august 2022.

Kontaktperson for Kostnadsrapportering regionalnett

Portrett av Martin Brandtun

Martin Brandtun

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 481 31 869

Ledning • Kostnadskatalog regionalnett • Teknisk tegning