Kostnadsrapportering regionalnett

Et godt kostnadsgrunnlag for nettanlegg er viktig både for å sikre godt underlag for planleggingsformål og riktig økonomisk regulering. NVE har sikret dette ved å pålegge rapportering av faktiske kostnadstall i konsesjonsvilkårene for regionalnettet.

For å gjøre det enkelt å etterleve dette, er det laget rapporteringsskjemaer som er skreddersydd for innrapportering av kostnadsdata for spenningsnivå 45 - 170 kV:

  • Last ned Rapporteringsskjema – Stasjon
  • Last ned Rapporteringsskjema – Kabel
  • Last ned Rapporteringsskjema – Linje

Innsamlingsskjemaene er Excel-baserte, og har flere deler som ligger i ulike arkfaner. Alle arkfanene må fylles ut, og det er viktig å skrive inn kommentarer der det er nødvendig. Utfylte skjema sendes til kostnadsdata@ren.no.​

Det webbbaserte Kalkyle verktøyet til REN ble oppdatert i september 2022, slik at det nå er mulig å kostnadsberegne transformatorstasjoner. Se mer info: Kostnadsmaler for Transformatorstasjon og BLL. Vi avventer med regionalnett kabel og linje til vi har fått tilstrekkelig med datagrunnlag fra nettselskapene.

Kontaktperson for Kostnadsrapportering regionalnett

Portrett av Martin Brandtun

Martin Brandtun

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 481 31 869

Verktøyene Ledning og Kalkyle • Tilknytningspunkt • LS-nett • Kostnadskatalog regionalnett