Hovedinnhold

Kostnadsrapportering

Et godt kostnadsgrunnlag for nettanlegg er viktig både for å sikre godt underlag for planleggingsformål og riktig økonomisk regulering. NVE har sikret dette ved å pålegge rapportering av faktiske kostnadstall i konsesjonsvilkårene for regionalnettet. For å gjøre det enkelt å etterleve dette, har vi laget rapporteringsskjemaer som er skreddersydd for innrapportering av kostnadsdata.

Illustrasjon av høyspenningsmast

Illustrasjonsfoto

På denne siden kan du laste ned skjema for kostnadsrapportering for anlegg med spenningsnivå 45 til 170 kV. De fleste tekniske data som må fylles ut kan hentes fra Fosweb. Det er derfor viktig at det legges inn riktig referanse for dette.

Innsamlingsskjemaene er Excel-baserte, og har flere deler som ligger i ulike arkfaner. Alle arkfanene må fylles ut. Utfylte skjema sendes til kostnadsdata@ren.no.

Last ned rapporteringsskjema Stasjon - Nybygging

Last ned Rapporteringsskjema Kabelanlegg - Nybygging

Last ned Rapporteringsskjema Linje - Nybygging og ombygging

Kontaktperson for Kostnadsrapportering

Portrett av Martin Brandtun

Martin Brandtun

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 481 31 869

Ledning • Kostnadskatalog regionalnett • Teknisk tegning