Hvordan fungerer de fremforhandlede malene for grunneieravtalene?

Etter at de fremforhandlede avtalemalene har blitt benyttet i ca. ett år ble det nylig gjennomført et evalueringsmøte mellom forhandlingspartene Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Fornybar Norge og REN.

Publisert 3. februar 2023

Kåre Espeland

Avdelingsleder Stasjoner og kabelnett

Generelt kan man si at det er gode erfaringer med bruk av de nye avtalemalene. Grunneiersiden peker likevel på at det fortsatt er en del nettselskap som bruker gamle eller egne avtaler. Fra grunneiersiden er signalet at enten må man benytte disse fremforhandlede malene ellers må man eventuelt gå til ekspropriasjon/skjønn. Grunneiersiden har også i noen tilfeller opplevd at nettselskapene har forandret på de fremforhandlede malene. Dette blir ikke godt mottatt. For spesielle vilkår i den enkelte sak, minner grunneiersiden oss på at disse skal skrives inn under avtalens punkt 6 og ingen andre steder. Man skal heller ikke bruke de forenklede avtalemalene der det er snakk om landbrukseiendommer eller en av forhandlingspartene.

Vi har også erfart at grunneiersiden i noen tilfeller ikke har klart å implementere og skaffe forståelse for avtalemalene i egen organisasjon. Blant annet opplever man at grunneiersiden kommer med krav som står i motstrid til avtalemalene. I de fleste tilfeller beror dette på misforståelser fra den enkelte saksbehandler, og er noe man kan rydde opp i ved dialog.

Kommende forbedringer i avtalemalene

I møtet kom det frem ønske om å gjøre noen forbedringer til de gjeldende avtalemalene. Blant annet ønsker man å forbedre signaturfeltet slik at man kan ta høyde for mer komplekse eierforhold. Det er også kommet ønske om nynorsk versjon av avtalemalene og veilederne.


Videre vil det bli gjort noen forbedringer i veilederne til avtalemalene.

  • Bedre veileder om kjøring i terreng og kjøreskader.
  • Tydelig på at alle endringer/presiseringer skal inn under punkt 6 ellers gjelder standarden.
  • Bedre veiledning på funksjonskrav til drenering.
  • Når skal utbetaling av erstatning skje.
  • Mer konkret på høyde over terreng for linjer. Regelverket her er lite tilgjengelig for grunneier, og det kan være vanskelig å forstå hva man kan gjøre og hva man ikke kan gjøre.

Grunneiersiden presiserer også at det er behov for god dialog mellom nettselskapene og entreprenørene. Det er viktig at alle som jobber for nettselskapene, er oppdatert på hva som er avtalt og hvordan anleggene skal utføres. Blant annet er kjøreskader et stort problem sett fra grunneiersiden, noe som også påvirker omdømmet til grunneier.

Få med deg hva Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS skriver om Hva er beste tidspunkt å estimere anleggsbidrag?