Hvordan forbedre planlegging, bygging og drift av strømnettet i Norge?

NVE og REN presenterte nylig, på et webinar, nye digitale verktøy for å forbedre utbyggingen av strømnettet i Norge.

Publisert 27. januar 2023

Espen Masvik

Prosjektleder

På webinaret PlanNett og ny versjon av kalkyleverktøy med regionalnettsdata presenterte NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, sitt nye digitale verktøy PlanNett. PlanNett er utviklet for å forbedre samarbeidet og forenkle planleggingsprosessen for bygging av strømnettet i Norge.

Ved å digitalisere planleggingsprosessen for bygging av strømnettet, bidrar PlanNett til en raskere og bedre samordnet utbygging av strømnettet i Norge. Verktøyet kan også brukes til å forbedre NVEs egen forvaltning og saksbehandling.

Nytt verktøy

På samme webinar presenterte REN et nytt verktøy for kostnadskalkyle for transformatorstasjoner i regionalnettet. Verktøyet er en del av RENs katalog for kostnadskalkyle og er basert på data som er samlet inn siden 2019. REN fikk i 2017 oppdraget med å samle inn historiske kostnadsdata for regionalnettet. Alle konsesjoner om bygging av regionalnett som ble innsendt etter 1. juli 2017, er pålagt å rapportere kostnadene sine til REN innen ett år etter at anlegget er satt i drift. Katalogen ble publisert i september 2022.

I tillegg til de nye verktøyene, presenterte REN også hvordan innrapportering av data skal gjøres og viktigheten av at alle rapporterer inn kostnadene slik de er pålagt av NVE.

Webinaret var en mulighet for interesserte å lære mer om disse nye digitale løsningene og hvordan de kan brukes for å forbedre planlegging, bygging og drift av strømnettet i Norge.