Beredskap styrkes i lys av internasjonale utfordringer: REN som sentral aktør i bransjen

REN har på relativt få år blitt en viktig støttespiller i samarbeidet om beredskap og jobber intenst med å styrke beredskapsarbeidet i bransjen. I den senere tid har vi også jobbet mye med beredskap for kraftprodusenter og industriselskaper i tillegg til nettselskapene.

Publisert 19. oktober 2023

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap / Daglig leder REN Transformatorberedskap AS

Vi har, sammen med flere, gjort vår plikt og levert høringsinnspill på den viktige rapporten til Totalberedskapskommisjonen «Nå er det alvor». Her kan dere lese de 220 høringssvarene: Høring NOU 2023:17 Nå er det alvor - Totalberedskapskommisjonen - regjeringen.no. Etter en gjennomlesing av utvalgte avgitte høringsinnspill ser vi at vi treffer godt med vårt høringssvar.

REN mener det er viktig at myndighetskravene er tydelige, fordi det gir forutsigbarhet for nettselskapene, og likebehandling vil ikke slå negativt ut på inntektsrammen. Per dags dato så er flertallet av selskapene med i beredskapsordningene vi tilbyr, men langt fra alle. Selskaper utenfor kan bli mer effektive, men dette er likevel en midlertidig situasjon da de også vil stå overfor utfordringer som feil på anlegg og behov for levering av materiell. Vi mener det er feil at inntektsreguleringen skal «belønne» selskaper som har valgt å stå utenfor samarbeidet.

I dag finnes det flere samarbeidsavtaler om beredskap for komponenter, som gir leverandører en økonomisk forsvarlig grunn til å sørge for slik beredskap. Dette synes vi er utrolig flott og applauderer det, men beredskap for komponenter som ikke er økonomisk forsvarlige for leverandørene å ha en individuell ordning for, bør være noe bransjeaktørene samarbeider om.

Et tydelig signal om dette fra myndighetene tror vi kommer til å effektivisere beredskapsarbeidet.

Regionalnettsdagene 29. og 30. november kommer dere til å få høre mer om arbeidet vi gjør. Åpningsinnlegget på dag én holdes av ett av medlemmene i Totalberedskapskommisjonen, Cecilie Daae som har vært direktør i DSB. Hun har deltatt i arbeidet med rapporten «Nå er det alvor».

Du kan lese REN sitt høringsinnspill her.