Avtaler for tilknytning av større uttakskunder er oppdatert og lansert

I arbeidet med å lage avtalene i sin tid ble det tatt utgangspunkt i underlag utarbeidet av Agder Energi Nett for store uttakskunder. Omarbeiding til dagens regelverk er gjort i samarbeid med Lyse Elnett, Høyspent AS, samt innspill fra Tensio TS og Elvia.

Publisert 08. juni 2021

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Endringene som er gjort i RENblad 430, rammeavtale for tilknytning, er utført for å forenkle prosessen ved tilknytningen av en kunde.

Forenklingen fører til at vi legger inn noe mer data i RENblad 430. RENblad 433 er endret fra avtale til vilkår for måling. I RENblad 432 er kravet til tekniske data om kundens installasjon redusert til et minimum. Antall avtaler går derfor ned fra 4 til 2 stk. pr tilknytning.

RENblad 430 må sees i sammenheng med hele tilknytningsprosessen av større kunder, inkludert kunder med egen produksjon, som beskrives i RENblad 4109. For tilknytning av småkraftverk i høyspenningsnettet henvises det til RENbladene i 3000-serien.

Oversikt over tilknytningsprosessen

Bildet viser tabelloversikt over tilknytningsprosessen

I de ulike delene av prosessen vil det være behov for avtaler og andre dokumenter som hjelper kommunikasjonen mellom nettselskap og kunde.

Teknisk kontaktskjema

 • RENblad 410 Kontaktskjema større utbygging.
  Dette er en anbefaling om webskjema for tilknytning av større uttakskunder. Skjemaet fylles ut på nettselskapets webside for å starte prosessen med en utreding og tilknytning av større kunder.

Utredningsavtale

 • RENblad 411 Utredningsavtale.
  Dette er en avtale om utvidet utredning for kunder som skal tilknyttes nettet.

Utbyggingsavtale

 • RENblad 420 Avtale om utbygging for større uttakskunder.
  Dokumentet beskriver nettselskapets utbyggingsavtale. Dokumentet kan benyttes direkte eller kan helt eller delvis erstattes av det enkelte nettselskaps dokumenter.
 • RENblad 421 Vilkår for nettinvesteringer som utløser anleggsbidrag
  Dette er vedlegg til utbyggingsavtale som beskriver nettselskapet sin praksis ovenfor kunder som initierer investeringer i nettselskapet sitt distribusjonsnett, som følge av nytt- eller økt forbruk hos sluttkunde.
 • RENblad 422 KILE-avtale for ferger.
  Dette er en avtale for kompensasjon for ikke levert energi.

Rammeavtale for tilknytning

 • RENblad 430 Tilknytnings- og nettleieavtale.
  Dette er rammeavtalen for tilknytning.
 • RENblad 431 Tilknytnings- og nettleieavtale for store kunder - Definisjoner.
  Dette er vedlegg 1 til rammeavtalen som samler definisjonene til RENblad 430, 432, 433 og 434.
 • RENblad 432 Tilknytningsavtale for store kunder - Overføring og kvalitet.
  Dette er vedlegg 2 til rammeavtalen som definerer avtalt kraftuttak og innmating, nettilknytning og nettpåvirkning, deriblant krav basert på Forskrift om Leveringskvalitet (FoL).
 • RENblad 433 Vilkår for elmåling for store uttakskunder.
  Dette er vedlegg 3 til rammeavtalen som definerer hvordan nettkunden er tilknyttet overføringsnettet, og hvordan måling av elektrisk energi og effekt foretas.
 • RENblad 434 Tilknytningsvilkår store uttakskunder
  Dette er vedlegg 4 til rammeavtalen som angir standardvilkår for uttakskunder som er tilknyttet eller skal tilknyttes høyspenningsnettet, og for kunder med store lastuttak tilknyttet lavspenningsnettet

Driftsavtaler

 • RENblad 100 Avtale om koblinger, eierforhold og arbeid.
  Avtalen beskriver eierforhold, driftslederansvar, koblingsmyndighet og hvordan arbeid og adgang til anlegget skal foregå på en sikker måte.

Rettighetserverv

Annonse

Annonsen viser bilde av kabelbeskytter ifra Parma Plast og forklarende tekst