Veilys

Veilys hjelper deg med beregning av vern og dimensjonering av veilysanlegg. Når du har prosjektert hele traséen, kan du enkelt overføre den til Kalkyle-verktøyet hvor du får en rask kostnadsberegning for hele anlegget.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Verktøyet er delt inn i fire steg:

  1. Type anlegg
  2. Generell informasjon om tilkoblingspunkt og innhold i tennskap
  3. Veilysanlegg - hvor traséen spesifiseres
  4. Beregninger og rapport

Spesifiser anlegget for å beregne vern

Du starter med å spesifisere antall kurser, leverandør av vern, spenningsnivå og om innmatingen til anlegget skjer via HS- eller LS-nett. Videre angir du relevante valg for kurset som vist nedenfor.

Skjermbilde av Steg 1 i Veilys

Etter å ha registrert verdier for Ik Maks og Ik Min med tilhørende Cos Phi, er du klar til å sette opp veilystraséen.

Veilystrasé med master, lampeeffekt, punkter og kabler

Skjermbilde av steg 3 i Veilys

Veilystraséen består av en hovedtrasé, som har mulighet for avgreining. For både hovedtrasé og avgreining angir du

  • Lampetype
  • Lampeeffekt
  • Antall punkt og avstand mellom dem
  • Kabel og koblingsledning

Beregningsresultater

Resultatene gir deg komplett oversikt over valgene du har gjort for veilysanlegget ditt, og angir beregnede verdier på denne måten:

Skjermbilde av beregningsresultater i Veilys

Dersom du ønsker kan veilystraséen med bare ett tastetrykk overføres til Kalkyle-verktøyet for rask kostnadsberegning av hele anlegget.

Kontakt

Bilde av Zvonko Tufekcic

Zvonko Tufekcic