Stikkprøveadministrasjon

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere pålegger alle nettselskap å utføre periodisk kontroll av elmålere i sitt nett. Forskriften åpner for at kontrollen kan gjennomføres som stikkprøvebasert kontroll. Vår database inneholder mer enn 3 millioner elmålere. Vi kan dermed som eneste aktør, sikre grunnlag for en korrekt og ikke minst svært kostnadseffektiv etterlevelse av kontrollplikten.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Slik fungerer det

Produktet innebærer at alle kontrollpliktlige målere i nettselskapet registreres i vår målerdatabase.

Målere som må hentes ut til kontroll plukkes tilfeldig ut i tråd med forskriften. Antall målere som må til kontroll er sterkt avhengig av kontrollgruppens størrelse. Vi gjennomfører utplukket, og informerer nettselskapet om hvilke målere som må hentes til kontroll. Nettselskapet sender så disse til akkreditert laboratorium for kontroll innen oppsatt frist. Resultatene fra stikkprøvene registreres inn i vår målerdatabase.

Ordningen omfatter gjennomføring av administrasjon, gruppering og stikkprøveuttak, samt tilbakemeldinger og resultat fra utførte kontroller. Gjennom vårt nettbaserte verktøy, kan du selv hente ut prøveresultat og rapporter slik du ønsker.

Med bakgrunn i et stort antall registrerte målere og kontrollresultater, ser vi statistikk på tvers av deltakende selskaper. Dersom denne viser korrelasjon i forhold til bestemte målerserier eller leverandører, vil vi kunne informere deltakende selskaper slik at man raskt kan komme i gang med nødvendige tiltak.

Justervesenet kan med hjemmel i forskriften be om innsyn i måledatabasen, resultatrapporter og de beslutninger som tas som følge av kontrollenes resultat.

Ilustrasjonsfoto av elmåler som pekes på av en hånd
Illustrasjonsfoto av elmåler

Fordeler ved å velge oss som kontrolladministrator

  • Som Norges ledende kontrolladministrator kan vi utføre samgruppering av målere. Det gir svært kostnadseffektive utplukk for deg som nettselskap
  • Vi er en nøytral tredjepark med faglig fokus
  • Ordningen har sin egen faggruppe med overvekt av representanter fra nettselskapene​faggruppe med overvekt av representater fra nettselskapene
  • Faggruppen ivaretar nettselskapenes interesser knyttet til kontrollplikten, og bidrar til videreutvikling av vårt system for stikkprøveadministrasjon
  • Det er etablert en dedikert faggruppe innen elmåling som gir faglig veiledning, diskuterer relevante problemstillinger og gir råd
  • Vi har spesialister med både elektro-, måler- og IT-kompetanse

Kontaktperson for Stikkprøveadministrasjon

Portrett av Knut G. Eliassen

Knut G. Eliassen

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 908 37 812

Elmåling • Stikkprøveadministrasjon av elmålere