Kostnadsmaler for Transformatorstasjon og BLL

Som noen av dere vet, har REN fått i oppdrag av NVE/bransjen å samle inn historiske kostnadsdata for regionalnett. Alle konsesjonssøknader som er gitt etter 1. juli 2017 har som vilkår at kostnader skal innrapporteres til REN innen ett år etter at anlegget ble satt i drift.

Publisert 13. september 2022

Magne Solheim

Daglig leder REN GIS-beredskap / Prosjektleder

Bilde viser en elektrisk transformatorstasjon om natten

Det har tatt sin tid å få inn disse dataene, men nå har vi fått inn tilstrekkelig for anleggstypen «Transformatorstasjon» til at vi gir ut en ny katalog i REN kalkylesystem. Det er viktig å være klar over at tallenes «natur» er helt forskjellig for disse malene i forhold til det som gjelder for distribusjonsnett opp til 24 kV. For dette segmentet gir malene et blide av DAGENS kostnadsnivå (hva bør det koste I DAG?). Malene for Transformatorstasjon baserer seg på et statistisk materiale innsamlet mellom 2019 og 2021, og gjenspeiler hva anleggene HAR KOSTET, historisk. Det er lagt ut to budsjettmaler; en for GIS og en for AIS på HS siden. På sikt ønsker vi å utvikle et tidsriktig malsett for regionalnett også, men da må det først lages REN standarder for dette segmentet.

Et utslag av denne måten å gjøre det på, er at alle kostnadene er lagt inn som «annen kost» og ikke oppdelt i de vanlige kategoriene som materiell, arbeid osv. Fordi vi ikke har nok data til å detaljere på den måten. Nye maler for Transformatorstasjon er utarbeidet av Martin Brandtun i samarbeid med Espen Masvik og Magnus Johansson.

I samme publisering er det lagt ut en ekstra budsjettmal for BLL 159, som har vært etterspurt. Vi jobber også med en mal for BLL 241, som vil basere seg på samme pakkene som BLL 159, men noe grovere stolper og kraftigere oppheng. De nye malene for HS luft er utarbeidet av Kai Solum i samarbeid med Øyvind Slethei. Magne Solheim er redigeringsansvarlig for malsystemet.

OBS! OBS! De nye malene er som vanlig lagt ut i en ny revisjon. Det vil si at de ikke kan nåes uten at man oppretter et nytt prosjekt, som er tilknyttet den nye revisjonen, eller kopierer et eksiterende prosjekt, slik at det da knyttes til ny revisjon.