Vedlikehold

Vedlikehold av nettanlegg er av de aller viktigste aktivitetene netteier utfører, og det er avgjørende å ha gode rutiner og systemer for planlegging, gjennomføring og oppfølging av dette. Vi har utarbeidet retningslinjer og anbefalinger som sikrer effektiv gjennomføring av vedlikehold i henhold til gjeldende regelverk. Filosofien bak RENs tilnærming til fagområdet ligger i et risikobasert vedlikehold. Hensikten er at man basert på risiko gjør en vurdering (og differensiering) av vedlikeholdet, slik at man setter inn ressursene der man har mest igjen for det. RENbladene er laget for nøkkelpersoner som jobber med vedlikehold på alle nivå i organisasjonen, fra overordnet strategi til praktiske beskrivelser av konkrete arbeidsoperasjoner.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Kontaktperson fagområde

Portrett av Øyvind Slethei

Øyvind Slethei

Prosjektleder

E-post:

Mobil: 959 69 506