Fellesføring, Ekom

To eller flere linjesett, med samme eller forskjellig spenning, kan føres på felles masterekke. Dette kalles fellesføring, og kan være mellom HS-luftledninger, LS-luftledninger, ekomkabler og veilys. Som oftest benyttes begrepet ved fellesføring av kraftledninger og ekomkabler. Slik fellesføring kan medføre at man har ulike anleggseiere i én og samme masterekke. Dette reguleres juridisk i Fellesføringsavtalen.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Relevante RENblader

5011

Fellesføring i LS luftnett

RENbladet inneholder retningslinjer for fellesføring av kraft og ekom i lavspenningsnettet.

2013

Fellesføring av 12 - 24 kV luftnett

RENbladet gir en oversikt og spesifiserer kravene som gjelder for fellesføring mellom HS-luft, LS-luft og ekomkabel.

2015

Fremføring av ekom på høyspenningsmaster

RENbladet beskriver fremføring av ekom på høyspenningsmaster, og kommer som en direkte konsekvens av Bredbåndsutbyggingsloven. RENbladet presenterer en løsning for fremføring av fiber langs en høyspenningslinje. Løsningen gir alle aktører lik tilgang til fiberne uten at hver aktør må strekke opp hver sin kabel.

1305

Prosedyre for ekomarbeid i LS-luftnett

Prosedyren beskriver hvordan ekom-montør skal jobbe som instruert person i fellesføringsstolper. Hovedfokus i prosedyren er arbeid på ekomkabler som er plassert over den gule varselringen. Prosedyren kan også benyttes dersom ekomkabel er plassert under den gule varselringen hvor avstanden til kraftledning ikke er utført i henhold til forskriftskrav.

8044

Samsvarserklæring og sluttkontroll for fellesføringsanlegg

RENbladet kommer med forslag til dokumentasjon av fellesføringsanlegg, der ekomselskap utfører arbeid på anlegg tilhørende netteier. Netteier skal da ha dokumentasjon på utført arbeid, gjennom en samsvarserklæring.

217

Avtale og leie av fiber i OPGW

OPGW er en jordleder som er en del av et høyspenningsanlegg. Derfor må den eies av nettselskapet. RENbladet er forslag til en avtale som kan brukes mellom nettselskapet og en aktør som ønsker å leie fiber i en OPGW.

218

Avtale om leie av plass i rør for fremføring av ekom

RENbladet er laget som et forslag til en avtale nettselskap kan bruke mot en aktør, der denne ønsker å leie plass i passiv infrastruktur jmf. Bredbåndsutbyggingsloven.

Kontaktperson fagområde

Portrett av Kai Solum

Kai Solum

Avdelingsleder Forvaltning og luftnett

E-post:

Mobil: 959 75 019