Byggherreansvar, SHA-plan og risikovurdering

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer. Forskriften skal sørge for at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. Regelverket gjelder i forbindelse med både planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Vi har utviklet RENblader som gir praktisk veiledning til etterlevelse av byggherreforskriften i nettbransjen.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Kontaktperson fagområde

Portrett av Erik Mendes Melvær

Erik Mendes Melvær

Produkt- og forretningsutvikler

E-post:

Mobil: 971 58 470