Beredskapsprosjekt for jordkabel og kabelskjøter

REN skal gjennomføre et utredningsprosjekt for jordkabel på 66 til 420 kV nivå 1 2021. Hovedprosjektet skal bidra til å utvikle optimal beredskap for norsk kraftforsyning. Dette delprosjektet er rettet mot nettselskap, kraft-produsenter og industri med behov for kabelberedskap.

Publisert 11. november 2020

Stig Fretheim

Daglig leder

Bildet viser to kabeltromler på en lastebil utenfor sjøkabellageret på Stord

Kabler og kabelskjøter er essensielt for beredskap for andre komponenter som GIS-anlegg og transformatorer, samt for en overgang mellom sjø- og landkabel. Kabler får en stadig større betydning i nettet og derfor er reparasjonsberedskapen ekstremt viktig.

Hovedmålet er derfor å kjøpe inn beredskapskabler, skjøter og endeavslutninger som gir en god beredskap for alle kritiske kabelforbindelser i Norge. I tillegg ønsker vi å reforhandle eksisterende avtale om reparasjonsberedskap for jordkabel.

RENblad 7645 - 145 kV Jordkabelspesifikasjon for leverandør legges også til grunn for dette prosjektet.

De største utfordringene

Prosjektet har som mål å utvikle en bedre og mer optimal beredskap for kabler. De største utfordringene er:

  • Rask tilgang på kabeltverrsnitt og skjøter for alle typer jordkabel.
  • Beredskap på materiell til overgangsskjøter mellom PEX-kabler.
  • Beredskap på materiell til overgansskjøter mellom PEX- og oljekabel.
  • Etablere ny avtale om reparasjonsberedskap. De som er tilsluttet sjøkabelsamarbeidet har en avtale i drift i dag som gjelder sjø- og jordkabel. Det må vurderes om denne skal utvides eller tilpasses.
  • Standardisere spesifikasjoner på jordkabel slik at det er god beredskap på alle tverrsnitt.

Reparasjon av kabler og kabel-skjøting er aktuelt ved både kabelfeil, transformatorutskifting, og GIS-havarier.

Prosjektperiode:
1. okt. 2020 til 31. des. 2021.

Ansvarlig:
Prosjektleder:
Marius Engebrethsen, REN
E-post: marius@ren.no
Tel. 992 78 985

Utførere:
REN og Sintef

Deltakere:
Nettselskap, produsenter og industriselskap

Delprosjekt: Optimal beredskap Jordkabel

Optimal beredskap defineres som det rimeligste/mest effektive tiltak som kan gjøres i fellesskap for å redusere økonomisk risiko, oppfylle Kraftberedskapsforskriften samt øke anleggenes levetid innenfor jordkabel. Spenningsnivåene som er interessante er 72,5 kV, 145 kV (170 kV), 300 kV og 420 kV. 300 kV og 420 kV er interessant for kraftprodusentene og Statnett, mens 145 (170) kV for alle med regionalnett.

Jordkabelprosjektet er et selvstendig prosjekt, men vil også fungere sammen med beredskapstransformatorprosjektene for produksjon og nett, samt GIS beredskapsprosjektet da det i mange tilfeller
er nødvendig med innskjøting av jordkabel.

Økonomien er god for de som deltar i beredskaps-prosjektene. GIS- og transformatorprosjektene gir mellom 2 til 4 ganger NVE renten (12 til 24 %) for nett og 5 til 15 ganger NVE renten (30 -100 %) for produksjon. I og med at investeringen for jordkabel vil være lavere forventer vi enda høyere avkastning for jordkabel, og dermed en høy nytte for alle som
er med.

Det er fortsatt mulig å melde seg på prosjektet. Ønsker du å delta?
Ta kontakt med prosjektleder Marius Engebrethsen - tel. 992 78 985