Videreføring av Nettverksuken 2024 på X Meeting Point den 29.-31. oktober

Vi bygger videre på suksessen fra i fjor og ønsker å fortsette å skape både kompetansehevende innhold og messebesøk i ett og samme arrangement! Vi har lyttet til tilbakemeldingene og gjort noen justeringer for å gjøre opplevelsen enda bedre.

Publisert 29. februar 2024

Bjarte Sandal

Avdelingsleder Kunde

Bilde viser en messevegg med logo til REN Nettverksuken nede i foajeen på X Meeting Point

I løpet av Nettverksuken vil du oppleve fagkonferanser, øke kompetansen gjennom fagkurs og utforske den nyeste teknologien fra leverandører – alt på ett sted!

Som deltaker i Nettverksuken kan vi garantere at du lærer mye nytt som du vil få bruk for i ditt arbeid med å skape et trygt, stabilt og fremtidsrettet kraftnett i Norge.

Enten du jobber med nettplanlegging, tilknytning, montasje, beredskap, drift eller vedlikehold vil du reise hjem med sekken full av ny kunnskap. På leverandørutstillingen får du i tillegg bred innsikt i nye produkter og tjenester som bidrar til effektiv og sikker drift av kraftnettet. Og messen vil også i år være gratis å besøke.

Sist, men ikke minst får du gjennom Nettverksuken mulighet til å bygge nettverk med andre i bransjen, og dele kunnskap og erfaringer.

Nettverksuken består av Teknisk Konferanse, Regionalnettsdagene, fagkurs for energimontører, messeutstilling, NM for energimontørlærlinger og nettverksfest.

Påmelding åpner i juni 2024. Les mer her.