Verktøy - et tillegg til RENbladene

Våre retningslinjer og verktøy er basert på bransjens beste praksis. Vi tilbyr bransjeretningslinjer gjennom RENblader og de beste forutsetningene for god prosjektering gjennom ulike verktøy.

Publisert 13. november 2020

Hvorfor lager vi dem?

Både RENbladene og verktøyene er med på å løse hverdagsutfordringer i en prosjekthverdag.

RENblader er bransjeretningslinjer som sikrer at du jobber etter riktige normer og forskrifter. Derfor benyttes RENblader hver dag av nettselskaper, entreprenører, installatører, myndigheter og konsulenter over hele landet. De utformes sammen med nøkkelpersoner i bransjen for å sikre at du alltid får de beste løsningene.

Våre verktøy baserer seg på retningslinjene i RENbladene og hjelper deg å prosjektere riktig. Verktøyene bygger på forskning, erfaring, samarbeid og datainnsamling fra hele bransjen. Våre verktøy er sterke alene, men de snakker også sammen. Du har oversikt over prosjektene i ditt selskap, som gjør det enkelt å samarbeide og dele arbeidet.

Hvilke verktøy har vi?

Kostnadskatalog med kalkyle

 • Overslag og kostnadsestimat
 • Ferdig arbeids- og materiellpakker
 • Velg mellom egen eller bransjens pris

Grøft

 • Effektiv prosjektering av kabelgrøft
 • Avansert simulering av varme og magnetfelt
 • Dokumentasjon for alle ledd

Veilys

 • Beregning av vern
 • Prosjekter en hel veilystrasé
 • Kostnadsestimat og dokumentasjon

Anleggsbidrag

 • Overhold forskriften
 • Fordel kostnader og opprett tilbud
 • Gjennomfør sluttoppgjør

LS-mast

 • Dimensjonering av lavspenningsstolper
 • Beregning av mekanisk belastning
 • Raskt og enkelt i bruk

netLIN

 • Komplett prosjektering av luftlinjetraséer
 • Høyde- og terrengprofiler fra måling eller kartdata
 • Fullstendige line- og mastberegninger

Overharmonisk kalkulator

 • Overharmonisk støy
 • Beregning av støykvoter

Pr i dag har REN har flere verktøy under utvikling der blant annet Risikovurdering er ett av dem. Dette verktøyet skal hjelpe både nettselskap og entreprenører i bransjen til å håndtere risiko i prosjektet på en god måte.

Når vi nå utvikler nye verktøy er det viktig for oss at verktøyet løsere ett faktisk praktisk problem eller er med på å øke effektiviseringen i din prosjekthverdag. Send oss gjerne innspill på hvilke utfordringer ditt selskap har, eller hvilke verktøy dere kan ha behov for.

I 2021 vil man kunne abonnere på de verktøyene man trenger, enten om man trenger to eller fem ulike verktøy. Mer informasjon om dette vil bli sendt ut tidlig i 2021.

Her kan du lese mer om RENblader og verktøy.