Oppdaterte RENblad etter revidert byggherreforskrift

På bakgrunn av den revidert byggherreforskrift som trådte i kraft 01.01.2021 er en rekke RENblader knyttet til byggherreforskriften oppdatert. Målet til arbeids- og sosialdepartementet er å gjøre kravene til byggherren enda mer tydeligere. RENbladene er oppdatert i henhold til justert forskriftstekst, kommentarer fra arbeidstilsynet og innspill som er kommet inn etter at RENbladene var på høring.

Publisert 29. april 2021

Erik Mendes Melvær

Produkt- og forretningsutvikler

Bildet viser en ingeniør med tablett som gjør en inspeksjon på en byggeplass

Hva er de viktigste endringene i RENbladene?

Rollekonflikt

RENblad 1114/1250 har fått et nytt skjema for vurdering og dokumentasjon av rollekonflikt. Bestemmelsen om vurdering av rollekonflikt er tydeliggjort. Byggherrens representant, samt koordinator i prosjekterende og utførende fase, skal ikke ha andre plikter eller oppgaver som kan komme i konflikt med rollen. Dette skal dokumenteres av byggherren.

Avsatt tid til prosjektering og utførelse

Det skal settes av nok tid til prosjektering og utførelse av arbeidsoperasjoner. I den nye byggherreforskriften er det nå et krav om dette skal dokumenteres. RENblad 1114/1250 er endret for å imøtekomme dette dokumentasjonskravet.

Kartlegging i tidlig fase

Det er tydeliggjort at kartlegging i tidlig fase skal være gjort og dokumentert. Det er laget et eget skjema for dette i RENblad 1114/1250.

Covid-19

I RENblad 1250 er det lagt inn en ny kategori og risikopunkter som er relatert til Covid-19.

RENblad 1100

Flere avsnitt i RENblad 1100 er blitt tilpasset på bakgrunn av det nye regelverket:

 • Side 3, endring iht. beskrivelse av virkeområde for sanering og vedlikeholdsarbeid
 • Side 8 og 9, endring i avsnitt 5.2.1.3 ift. beskrivelsen av alminnelig drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Side 16, endringer i avsnitt 5.3.1 for rollen byggherre
 • Side 17, endringer i avsnitt 5.3.2 for rollen byggherres representant
 • Side 17, endringer i avsnitt 5.3.3 for rollen forbruker
 • Side 18, endringer i avsnitt 5.3.4 for rollen koordinator
 • Side 19, endringer i avsnitt 5.3.5 for rollen prosjekterende
 • Side 20, endringer i avsnitt om arbeidsgiver og enmannsbedrifter
 • Side 21, endringer i avsnitt 5.3.7 om hovedbedrift
 • Side 22, endringer i avsnitt 5.3.8 om rollekonflikt
 • Side 23, endringer i avsnitt 5.4.1 om planlegging
 • Side 23, nytt avsnitt 5.4.2.1 om tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse
 • Side 24, endringer i avsnitt 5.4.2.2. om risikovurdering
 • Side 25-26, endringer i tidligere avsnitt 5.4.2.3 om SHA-plan
 • Side 26, endringer i avsnitt 5.4.2.4 om forhåndsmelding
 • Side 26, endringer i avsnitt 5.4.2.5 om forebyggende tiltak
 • Side 27, endringer i avsnitt 5.4.2.6 om internkontroll
 • Side 27, endringer i avsnitt 5.4.3.1 om risikovurdering i utførelsesfasen
 • Side 27, endringer i avsnitt 5.4.3.2 om SHA-plan i utførelsesfasen
 • Side 28-30, endringer i avsnitt 5.4.3.3 om veiledning for SHA-arbeidet
 • Side 30, endring i avsnitt 5.4.4 om krav til arkivering
 • Side 31-33, endringer i avsnitt 7 – Sjekkliste BHF og SHA-Plan