Nytt RENblad sikrer trygg tilknytning av jernbaneinstallasjoner til distribusjonsnettet

For å håndtere kompleksiteten ved tilknytning av jernbaneinstallasjoner nær elektriske jernbaner, er det utviklet et nytt RENblad. Dette bladet er utarbeidet i tett samarbeid med Bane NOR.

Publisert 24. juni 2024

Kåre Espeland

Avdelingsleder Stasjoner og kabelnett

Illustrasjon på forsyning av hovedfordeling fra nettstasjon
Illustrasjon på forsyning av hovedfordeling fra nettstasjon

Forbedrede retningslinjer for sikker tilknytning av jernbaneinstallasjoner ved jernbanelinjer

Formålet med det nye RENbladet er å forhindre overføring av belastningsstrømmer og feilstrømmer fra togfremdriftssystemet til distribusjonsnettet, noe som kan føre til farlige situasjoner.

Det nye bladet fokuserer ikke på strømforsyningen til selve togene, men på tilknytningen av tekniske installasjoner som befinner seg i nærheten av elektriske jernbanelinjer. Bladet er en utdyping og presisering av tidligere beskrivelser i RENblad 4100, som omhandler tilknytning av lavspenningsanlegg.

Bladet beskriver hvordan tilknytningen kan løses ved bruk av metodene A, B og C, tilpasset de ulike lavspenningsnettssystemene som benyttes i Norge. Dette sikrer en trygg og effektiv tilknytning av jernbaneinstallasjoner til distribusjonsnettet, i samsvar med gjeldende forskrifter og beste praksis.