Ta forskningen på alvor – ikke bruk 3-viklings transformatorer ukritisk!

3-viklingstransformatorer i distribusjonsnettet er blitt en vanlig komponent som brukes nærmest ukritisk i alle nett hvor det er behov for 2 lavspenningsnivå. Dette kan og vil føre til brudd på FoL dersom en av viklingene forsyner en ulineær last.

Publisert 27. juni 2023

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Bilde viser en 3-viklingstransformator
3-viklingstransformator / Foto Norsk Transformator

Utfordringer med 3-viklingstransformatorer og spenningskvalitet i distribusjonsnettet

Bruken av 3-viklingstransformatorer i distribusjonsnettet har økt i omfang de siste årene. Det er normalt at konsulenter og utbyggere etterspør en løsning med 3-viklingstransformatorer fordi det vil gi lavere kostnader for kunden gjennom lavere anleggsbidrag til utbyggingen. Forskningsprosjektet RENstøy konkluderer med at en skal være særs forsiktig med å bruke slike transformatorer i forbindelse med forsyning til installasjoner med ulineære laster.

Av ulineære laster som kan påvirke spenningskvaliteten er det typiske ladeanlegg for buss, ladeanlegg for ferger, ladeanlegg for personbiler og andre kjøretøyer. I tillegg til disse kan moderne bygg og produksjonslokaler som inneholder mye frekvensomformere bli problematiske.

Målinger av støy

Forskningsprosjektet RENstøy har avdekket gjennom flere målinger at dempingen gjennom en 3-viklingstransformator som i dag brukes i distribusjonsnettet er langt mindre enn gjennom en vanlig fordelingstransformator.

Hvorfor får vi slike forhold?

Årsaken til dette er at konstruksjonen av en 3-viklingstransformatoren har fokus på fysiske størrelser av transformatorkassen for at transformatorene skal passe inn i prefabrikkerte nettstasjoner.

En normal distribusjonstransformator fra 22 kV til 400 V har en Ek på 4-6 %, mens en 3-viklingstransformator har en Ek mellom 230 V viklingen og 400 V viklingen på ca 1,7 %. Dempingen blir tilsvarende mindre, og det betyr at vi i mange tilfeller vil få brudd på FoL ved bruk av disse transformatorene.

Konklusjon

Bruk 3-viklingstransformatorer med forsiktighet.

Ved mistanke om ulineære laster, installer egne transformatorer for disse og ikke 3-viklingstransformator!