Strekking av kabel under spenningssatt linje

Vi har laget et nytt RENblad, RENblad 1850, som er en prosedyre for strekking av luftkabel på stolper der det allerede er andre spenningssatte linjer i stolpen.

Publisert 26. mai 2021

Kai Solum

Prosjektleder

Bildet viser forsiden av RENblad 1850

Denne prosedyren beskriver en trygg måte å dra ut kabelen, samt strekke den opp uten risiko for å komme for nærme strømførende liner.

Metoden vi har valgt er å henge opp og trekke ut kabelen, mens fester er hengt opp minimum 2 meter under der den skal monteres i ferdig posisjon. Da vil all uttrekking og strekking foregå langt borte fra spenningsførende liner uten noen fare for at hverken verktøy eller materiell skal kunne komme innenfor risikoavstanden. Når kabelen er strekt opp noe, kan alle fester flyttes opp i ønsket posisjon før kabelen strekkes til rett pilhøyde.

Denne prosedyren er laget som en AUS-prosedyre, og ligger i serien sammen med alle de andre AUS-prosedyrene.

Spørsmål og kommentarer til prosedyren sendes til Kai Solum.