Styrking av strømforsyning i Ukraina gjennom donasjoner med støtte fra Utenriksdepartementet

REN har fått støtte fra Utenriksdepartementet til arbeidet med å styrke beredskapen for strømforsyningen i Ukraina gjennom donasjoner. Bevilgningen vil bli gjort årlig, og vil være en viktig støtte til arbeidet som allerede er i gang.

Publisert 21. april 2023

Stig Fretheim

Daglig leder

Sammen med NVE og DSB, jobber vi aktivt med å sortere og håndtere innkommende materiell, både via en standardisert innmelding og via samarbeid med myndighetene. Norge ligger i dag på fjerdeplass når det gjelder bistand i form av MW, og dette arbeidet vil fortsette og videreføres takket være støtten fra Utenriksdepartementet.

Blant oppgavene som skal utføres, vil vi fortsette arbeidet med å motta og håndtere donasjoner som kommer inn. Videre vil det bli arbeidet med å standardisere registreringen av data for donasjoner i beredskapsdatabasen til REN, noe som vil gjøre det enklere å håndtere donasjoner på en effektiv måte.

I tillegg vil vi kartlegge komponenter som skal fases ut av det norske kraftsystemet innenfor nett og produksjon/industri, og vurdere om disse kan brukes i Ukraina. Arbeidet med modifisering og muligheter for omvikling og mellomlagring vil også være en viktig del av arbeidet.

Vi vil gjerne rette en stor takk til norske nettselskaper, kraftprodusenter og andre som har bidratt med materiell til dette viktige arbeidet. Sammen kan vi bidra til å styrke beredskapen og trygge strømforsyningen i Ukraina.

Kan du bistå? Kontakt Magnus Jonasson i REN Beredskap.