Selskapspriser kan oppdateres uavhengig av revisjon

Programvaren for REN kalkyle er nå oppdatert slik at både ressurspriser og materiellpriser kan oppdateres når som helst, uavhengig av RENs revisjonssyklus for maler og innhold.

Publisert 21. april 2022

Magne Solheim

Prosjektleder

Vi har mottatt henvendelse fra flere selskaper som ønsker å benytte selskapskalkyle i større grad, men ønsker å holde prisene sine ajour med oftere oppdatering enn REN sine rutiner. Dette er nå mulig. Når selskapets priser er oppdatert, vil man få spørsmål om å oppdatere «gamle» kalkyler når de åpnes.

Selskapet kan oppdatere prisene manuelt via webbasert grensesnitt, eller sende inn lister til oss. På sikt vil vi også tilby opplasting av prisfiler slik at det blir enklere å gjennomføre «masseoppdatering» på egenhånd.

Samme filosofi er også benyttet på ressurspriser, og de som benytter selskapskalkyle, kan oppdatere sine timepriser når som helst i, og brukerne vil få valg om å benytte disse i eksisterende kalkyler når disse åpnes etter oppdateringen. Bildet nedenfor viser meldingen som kommer frem.

Skjermbilde som viser kalkylemelding

Vi har planer både for oppdatering og videreutvikling av kostnadsmalene i tett samarbeid med faggruppene fremover, i tillegg til at vi planlegger å videreutvikle selve systemet slik at vi får en tettere kobling mod markedet for e-verksmateriell. Nærmere informasjon om dette kommer når prosjektene settes i gang.