Sameiemøtene – det årlige treffpunkt for samarbeidende selskap i REN beredskap

REN har samlet bransjen for å utvikle felles metoder og forbedre beredskapen. Ti sameier er etablert for delt eierskap til viktig beredskapsmateriell. På årets møte i Bergen ble deltakerne oppdatert på nyheter og utfordringer som lange leveringstider og økte kostnader. To nye sameier ble opprettet.

Publisert 26. juni 2024

Magne Solheim

Daglig leder REN GIS-beredskap

Det bør være kjent for de fleste at REN ikke bare samler bransjen til felles metoder og spesifikasjoner for prosjektering, bygging og drift av nett, men også bidrar for å få en bedre og mer effektiv beredskap. Vi har etterhvert fått i gang samarbeid om beredskap for nesten alle kategoriene innenfor regionalt distribusjonsnett, og det er nå organisert ti ulike sameier som har delt eierskap til beredskapsmateriell. Eksempler er Sjøkabel, Jordkabel, bryteranlegg og krafttransformatorer. De selskapene som er representert i styrene i RENs datterselskaper, er relativt godt orientert om nyheter og det som rører seg i de ulike samarbeidene, men mange selskaper deltar ikke i dette arbeidet. Vi benytter derfor anledningen på de årlige sameiemøtene til å oppdatere deltakerne litt på siste nytt.

I år samlet vi oss i Bergen 5. og 6. juni på Scandic Hotel Ørnen. Ca. 30 personer deltok i løpet av de to dagene på til sammen ti møter. Hovedhensikten med disse dagene var å gjennomføre de obligatoriske, årlige møtene som er bestemt av vedtektene i sameiene, der det orienteres om aktivitet og økonomi, samt gjennomføres valg på styre i hvert sameie. Det ble i år opprettet to nye sameier, et for GIS-ny teknologi og et for Jordkabel.

Det var ellers fokus på at bransjen nå opplever svært lange leveringstider på de fleste typer materiell. Flere har også erfart at de ikke får tilbud. Vi mener det derfor er ekstra viktig å ha kontroll på beredskapsmateriellet siden det ellers vil ta svært lang tid å gjennoprette forsyningssikkerheten ved feil.

Felles for alle sameiene er lager, der Sjøkabel-sameiene flyttet inn i sitt i 2018, mens et nytt lager for de resterende sameiene er under bygging, og er beregnet ferdig i desember i år. Byggekostnadene har økt kraftig siden forrige byggeprosjekt, men en har lykkes med å få tilstrekkelig finansiering til at bygget kan realiseres.

Denne økningen er likevel neglisjerbar sammenlignet med prisstigningen på materiell. De siste fire årene opplever bransjen en øking generelt på ca. 200 %.

Mange av deltakerne disse dagene var svært tilfreds med gjennomføringen, og uttrykte at det er velkomment med en anledning til å møtes fysisk for å diskutere med andre som har tilsvarende roller og ansvar i andre selskap (i tillegg er jo Bergen en fin by å møtes i).

Frem til dags dato har vi bistått ved godt over 20 hendelser, enten ved å levere materiell, eller faglig veilede hvordan en kan gå frem for å finne riktig materiell eller reparasjonskompetanse. Rett etter sameiemøtet ble det lastet ut sjøkabel til et nytt havari.

Vi som jobber med dette i REN, vil takke alle som deltok både ved fremmøte og på Teams, og ønsker velkommen tilbake neste år!