REN satser på FOU!

14. mai 2020 ble det arrangert webinar der REN og flere samarbeidspartnere presenteret kommende FoU-prosjekter. Prosjektene skal finne praktiske løsninger innen tekniske områder hvor det ikke finnes nok kunnskap, og som vil direkte øke kvaliteten for prosjektering og utførelse i bransjen.

Publisert 16. juni 2020

Vi er en pådriver for å sette i gang nye FoU-prosjekter i bransjen, og jobber hele tiden med nye prosjektmuligheter. Nedenfor ser du hvilke prosjekter vi jobber med å få satt i gang nå.

Risikobasert identifisering av fornyelsesbehov for kraftledninger
Prosjektets formål er å etablere metoder (RENblad) og verktøy (RENverktøy) for planlegging av hvor, hvor ofte og hvordan befaring av kraftledninger bør gjøres, samt verktøy (RENverktøy) for rapportering av observasjoner fra befaring.

RENluft - Overføringskapasitet til kabel forlagt i luft
Hovedmålet er å muliggjøre økt utnyttelse av kapasiteten til kabler forlagt i luft, gjennom å utvikle modeller og beregningsverktøy for belastningsevne for avanserte kabelforlegninger i luft. Prosjektet vil bidra til økt utnyttelse av eksisterende og nye kabler, og gi bedre utnyttelse av anlegg og mer optimal reinvestering.

Annonse

Bildet viser logo til Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Koblingsmateriell for fremtidens klima og driftsmønstre (Kobmat)
Hovedmålet er å øke driftssikkerheten og redusere kostnader gjennom riktig anskaffelse, montasje og kontroll av koblingsmateriell.

Prosjektering av belastninger i installasjoner med hensyn på FoL (RENstøy)
Hovedmålet er å utvikle applikasjoner som kan brukes ved tilknytning av krevende laster for å prosjektere nett som overholder FoL og beregne støykvoter (tidligere utført for harmonisk støy). Applikasjonene vil bidra til mer nøyaktige beregninger på et område der det er lite kunnskap og IT-verktøy i dag.

Effektkalkulator
Hovedmål for prosjektet er å etablere retningslinjer for riktig effektvurdering av nytilknytninger av enkeltkunder/kundeområder.

Design av nett med global jording (GlobE)
Hovedmålet er å forenkle prosjektering av jording gjennom å utvikle modeller og beregningsverktøy for finne ut hvor man har global jord. Beregningsverktøyet skal være web-basert og beregner global jording for et område.

Her kan du lese mer om prosjektene, se presentasjonene og kontaktpersonene.

Annonse

Annonsen viser logoen til Scanelec AS