REN satser på FOU!

14. mai 2020 ble det arrangert webinar der REN og flere samarbeidspartnere presenteret kommende FoU-prosjekter. Prosjektene skal finne praktiske løsninger innen tekniske områder hvor det ikke finnes nok kunnskap, og som vil direkte øke kvaliteten for prosjektering og utførelse i bransjen.

Publisert 16. juni 2020

Vi er en pådriver for å sette i gang nye FoU-prosjekter i bransjen, og jobber hele tiden med nye prosjektmuligheter. Nedenfor ser du hvilke prosjekter vi jobber med å få satt i gang nå.

Risikobasert identifisering av fornyelsesbehov for kraftledninger
Prosjektets formål er å etablere metoder (RENblad) og verktøy (RENverktøy) for planlegging av hvor, hvor ofte og hvordan befaring av kraftledninger bør gjøres, samt verktøy (RENverktøy) for rapportering av observasjoner fra befaring.

RENluft - Overføringskapasitet til kabel forlagt i luft
Hovedmålet er å muliggjøre økt utnyttelse av kapasiteten til kabler forlagt i luft, gjennom å utvikle modeller og beregningsverktøy for belastningsevne for avanserte kabelforlegninger i luft. Prosjektet vil bidra til økt utnyttelse av eksisterende og nye kabler, og gi bedre utnyttelse av anlegg og mer optimal reinvestering.

Koblingsmateriell for fremtidens klima og driftsmønstre (Kobmat)
Hovedmålet er å øke driftssikkerheten og redusere kostnader gjennom riktig anskaffelse, montasje og kontroll av koblingsmateriell.

Prosjektering av belastninger i installasjoner med hensyn på FoL (RENstøy)
Hovedmålet er å utvikle applikasjoner som kan brukes ved tilknytning av krevende laster for å prosjektere nett som overholder FoL og beregne støykvoter (tidligere utført for harmonisk støy). Applikasjonene vil bidra til mer nøyaktige beregninger på et område der det er lite kunnskap og IT-verktøy i dag.

Effektkalkulator
Hovedmål for prosjektet er å etablere retningslinjer for riktig effektvurdering av nytilknytninger av enkeltkunder/kundeområder.

Design av nett med global jording (GlobE)
Hovedmålet er å forenkle prosjektering av jording gjennom å utvikle modeller og beregningsverktøy for finne ut hvor man har global jord. Beregningsverktøyet skal være web-basert og beregner global jording for et område.

Her kan du lese mer om prosjektene, se presentasjonene og kontaktpersonene.