REN med nytt konsept - "Nettverksuken"

REN skal skape en ny møteplass for nettbransjen til høsten som en erstatning for Metodedagene. «Nettverksuken» er det foreløpige navnet på konseptet, som innebærer at utstillingen kobles tettere til faglige konferanser.

Publisert 13. mars 2023

Stein Arne Bakken

energiteknikk.net

Artikkelen er opprinnelig publisert på www.energiteknikk.net.

Arrangementet er lagt til Hellerudsletta nord for Oslo 28. – 30. november.

–Vi ønsker å ta med oss messe-elementer fra Metodedagene, men utstillingen blir innendørs, og det vil bli lagt stor vekt på å gi ingeniører, montører og andre deltakere et godt faglig utbytte fra konferanser og kurs, sier Bjarte Sandal, som har ansvaret for arrangementet.

Teknisk Konferanse, som vanligvis blir arrangert i oktober, vil inngå i opplegget sammen med Regionalnettdagene og en rekke fagkurs for montører, samt NM for energimontørlærlinger. Og det skal bli utstilling, der leverandører presenterer utstyr og tjenester for kursdeltakerne. Det vil for øvrig være fri adgang til utstillingen for alle som oppsøker Hellerudsletta de tre dagene.

–Vi legger opp til å integrere utstillingen med konferansene. Messebesøk blir en del av konferanseprogrammet, slik at det blir satt av tid til messebesøk for deltakerne, også utenom pausene. På den måten vil utstillerne får jevnere besøk gjennom dagen, noe de nok vil sette pris på, sier Sandal.

I tillegg til utstillingen vil Teknisk Konferanse og Regionalnettdagene være ryggraden i det nye arrangementet.

– Dette er konferanser som har et godt rykte og økende oppslutning, men som likevel trenger en fornyelse. Nå får vi en fin anledning til å ta grep for å videreutvikle også det som fungerer. Vårt klare mål er å enda flere deltakere til disse konferansene, sier Sandal, som påpeker at fasilitetene i messeanlegget på Hellerudsletta gir handlingsrom for nye løsninger.

Også for montører

–Metodedagene var i stor grad et arrangement for montører. Hvordan skal dere gjøre dette arrangementet attraktiv for dem?

–Vi er svært opptatt av å få med oss montører. Det vil kunne skje gjennom et godt messekonsept, men også ved at vi legger våre populære fagkurs til arrangementet. Vi prøver å få med oss elementer fra Metodedagene, blant annet NM for energimontørlærlinger, sier Sandal.

REN har arrangert Metodedagene annet hvert år siden 2011, og i 2019 var Sandal ansvarlig for det populære arrangementet. I 2021 ble det avlyst på grunn av pandemien, og i desember måtte REN innse at det ikke var stor nok interesse til at det var økonomisk forsvarlig å arrangere Metodedagene nå i juni.

Krever faglig innhold

–Vi registrerte at betalingsviljen hos utstillere og nettselskap ikke er like stor som i tidligere år til å stille med stand og sende grupper av montører av gårde til et slikt arrangement. Da må vi respondere på det, stikke fingeren i jorda og se på hvordan vi kan lage en møteplass for leverandører og ansatte fra nettselskapene som blir mest mulig attraktiv, sier Sandal.

- Vi har fått klare signaler fra nettselskapene om at de ønsker seg et godt faglig innhold som kan bidra til økt kompetanse, og at det er en forutsetning for at de skal sende sine folk av gårde til et slikt arrangement. Jeg er trygg på at vi skal kunne levere et godt faginnhold, sier Sandal.

Sandal understreker at «Nettverksdagene», eller hva navnet vil bli, blir en mulighet for REN til å teste ut konseptet, og så vurdere om det kan føres videre i årene fremover.