REN jussnytt – Sammenhengen mellom anleggsbidrag og FOL

Publisert 5. juni 2024

Robin Jakobsen

Simonsen Vogt Wiig

Som vel kjent er for mange skal nettselskapene kreve inn anleggsbidrag når en investering i nettet blir utløst av kunden og dette skyldes enten at

  1. kunden blir tilknyttet nettet,
  2. får økt kapasitet, eller
  3. bedre kvalitet.

Vi i SVW får veldig ofte spørsmål knyttet til punkt 3, bedre kvalitet.

Hva er det? Og, underforstått: når utløser kundens bestilling av bedre kvalitet et krav om innkreving av anleggsbidrag?

For å ta det enkle først: Dersom det er nødvendig med investeringer i nettet for at kunden skal få den kvaliteten som vedkommende i følge FOL (forskrift om leveringskvalitet) har krav på, så skal ikke nettselskapet kreve anleggsbidrag. Brudd på FOL kan med andre ord ikke repareres gjennom anleggsbidragsfinansierte investeringer.

Dette kan også snus “andre veien”: Dersom kunden bestiller kvalitet som er bedre enn FOL, så skal nettselskapet kreve anleggsbidrag.

Mellom disse to ytterpunktene, som gir en god innledende pekepinn, er det selvsagt mange ulike varianter. I noen tilfeller vil det være behov for å avgjøre problemstillingen gjennom en skjønnsmessig vurdering.


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og REN har inngått en meget gunstig samarbeidsavtale. Avtalen gir nettselskapene en rekke fordeler, av både faglig og økonomisk art.

Opplysninger om samarbeidsavtalen og nettselskapenes fordeler finner du her.

Bilde viser kontaktpersoner i Simonsen Vogt Wiig