REN jussnytt – Anleggsbidrag, estimat og grove overslag - betydningen av ordvalg

Når avtale om anleggsbidrag inngås skal også selve estimatet fastsettes. Dette har som kjent den konsekvensen at det ved etterberegning etter kontrollforskriften § 16-11 ikke kan etterfaktureres utover 15 % av det opprinnelige estimatet.

Publisert 18. september 2023

Robin Jakobsen

Simonsen Vogt Wiig

I utbyggingsprosjekter som gjennomføres over flere år kan dette være veldig utfordrende, både for nettselskapet og for sluttkunden.

Sluttkunden vil ofte ha behov for et tallgrunnlag tidlig i prosessen, lenge før nettselskapet er klar til å gi et bindende estimat.

Det er i slike tilfeller anledning til å gi uforpliktende overslag også før anleggsbidraget estimeres. Dette vil i mange sammenhenger være tilstrekkelig for kundene.

Vi ser imidlertid i en del tilfeller at slike tidlige overslag formidles på en måte som i beste fall skaper misforståelse mellom nettselskap og nettkunde, og i verste fall fører til at nettselskapet blir bundet opp mot 15%-regelen.

Dette kan unngås med relativt enkle grep, hvor de viktigste er:

  • Det første, og viktigste, er konsekvent ikke å benytte ordet estimat i det hele tatt før avtale om anleggsbidrag skal inngås, verken skriftlig eller muntlig.
  • Benytt gjerne “grovt overslag”, “foreløpige beregninger”, “uforpliktende tallstørrelser” eller lignende.
  • Føy gjerne til, rutinemessig, formuleringer som “Dette er ikke det estimerte anleggsbidraget i kontrollforskriftens forstand”.
  • Vær ekstra observant på hvilke ord og formuleringer som anvendes i alle situasjoner hvor tallgrunnlag diskuteres.
  • Dersom kunden bruker ordet estimat kan det noen ganger være klokt å presisere at dette er noe som kommer på et senere tidspunkt.


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og REN har inngått en meget gunstig samarbeidsavtale. Avtalen gir nettselskapene en rekke fordeler, av både faglig og økonomisk art.

Opplysninger om samarbeidsavtalen og nettselskapenes fordeler finner du her.

Bilde viser kontaktpersoner i Simonsen Vogt Wiig